Nieuwsbrief februari 2018


Pilotklas Hogelant
Op het Hogelant in Amsterdam-Noord is in oktober 2017 een pilot voor een nieuwe bovenschoolse voorziening van start gegaan. Deze pilotklas Hogelant heeft elementen van de Transferia en (S)TOP, aangevuld met elementen van methodieken van - bijvoorbeeld - School2Care en ATOS jeugdhulp. Als de pilot succesvol is, zal deze nieuwe bovenschoolse voorziening op termijn wellicht in heel Amsterdam te vinden zijn. Projectleider Marit van Luijn van het Samenwerkingsverband, is nauw bij de ontwikkeling van deze voorziening betrokken en legt uit waarom de tijd er nu rijp voor is en wat de belangrijkste kenmerken van deze voorziening zijn. 
Lees meer

 

Voortgang Pilot Thuiszittersaanpak Amsterdam-Noord
Eind oktober vorig jaar ging de pilot Thuiszittersaanpak Amsterdam-Noord van start. Doel van de pilot, die een looptijd van een jaar heeft, is een nieuwe aanpak bij langdurig schoolverzuim te testen. In onze nieuwsbrief van oktober informeerden we u daar uitgebreid over door middel van een artikel en een interview. Hoe is de stand van zaken na een half jaar? En wat is de rol van het Samenwerkingsverband binnen de pilot?
Lees meerHet Samenwerkingsverband verhuist naar het CEC
In het vroege voorjaar verlaat het Samenwerkingsverband de vertrouwde locatie in Amsterdam-Noord om zijn nieuwe, open werk- en vergaderruimtes in het Cultureel Educatief Centrum (CEC) in Zuidoost te betrekken. Een gestage groei en nieuwe taken, initiatieven en ambities maakten deze belangrijke stap noodzakelijk. We zien er naar uit om vanaf 1 april deel uit te maken van het fraaie en inspirerende CEC waar onderwijs, cultuur en werkgelegenheid samenkomen.  
Lees meer
 

Theaterproject Eigen Schuld
In Amsterdam groeit een kwart van de kinderen en jongeren in armoede op.  Armoede is een probleem dat lang onzichtbaar kan blijven door de schaamte die eromheen hangt. Het kan leiden tot stress, psychische klachten en sociale uitsluiting.  

De Ouder- en Kindteams Amsterdam willen het onderwerp ‘opgroeien in armoede’ met jongeren bespreekbaar maken. Daarom werken zij mee aan het theaterproject van Studi052.  De voorstelling ‘Eigen Schuld’ speelt in de klas en  fungeert als gespreksopener; daarna volgt een verdiepingsles.
De voorstelling gaat op 9 maart in première in de Krakeling in Amsterdam. Tussen 12 maart en het begin van de meivakantie wordt de voorstelling op scholen gespeeld. 

Meer informatie over planning, prijs en duur van de voorstellingen vindt u hier.