Kom jij de Ondersteuningsplanraad (OPR) versterken?

De Ondersteuningsplanraad (OPR), de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband, is op zoek naar nieuwe leden. De OPR heeft instemmingsrecht en adviesrecht op het gebied van passend onderwijs. De raad bestaat uit 16 leden, die via verkiezingen worden benoemd: 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen.

Als OPR-lid praat en denk je bovenbestuurlijk mee en heb je een belangrijke taak. Je bent de oren en ogen van de leerlingen, medewerkers en ouders, kijkt met die blik naar het beleid en de plannen die gemaakt worden en volgt de uitvoering van deze plannen.

Jaarlijks wordt er ca. 5 keer vergaderd. Tijdens vergaderingen worden beleidsstukken behandeld en, indien van toepassing, advies gegeven of ingestemd. Per vergadering ontvangt een raadslid  een vacatievergoeding. De zittingstermijn van personeelsleden en ouders is 3 jaar, van leerlingen 2 jaar.

Interesse? Meer informatie is hier te vinden en op www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl. Contact opnemen met de OPR kan via opr@swvadam.nl.

4 juli 2016