Kort nieuws

 • De regelgeving rondom het Ontwikkelingsperspectief (OPP) gaat binnenkort veranderen. In het kort komt het erop neer dat er voordat het OPP kan worden vastgesteld overeenstemming met ouders moet zijn over het handelingsdeel. In het (V)SO moet aan het OPP ook het handelingsdeel worden toegevoegd (dit was niet verplicht). Kijk hier voor meer informatie.
   
 • ​Tijdens de zomervakantie zijn het OnderwijsSchakelLoket (OSL) en de Toelatingsadvies Commissie (TAC) vier weken gesloten, vanaf 22 juli. Houdt u er rekening mee dat het afhandelen van dossiers hierdoor rond deze periode langer kan duren dan zes weken.
   
 • Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar wordt de bereikbaarheid van het OnderwijsSchakelLoket (OSL) uitgebreid. Op verzoek van veel zorgcoördinatoren is het OSL dan op maandagen en donderdagen ook ’s middags bereikbaar: van 10:00 tot 16:00 uur. Op de overige werkdagen blijven dezelfde tijden gelden: van 9:30 tot 13:00 uur.
   
 • We hebben gemerkt dat sommige van de aanmeldingen die scholen per mail versturen ons niet bereiken. De oorzaak hiervan kan zijn dat de bijgevoegde documenten te groot zijn voor de server van de school. Heeft u na het versturen van een aanmelding geen ontvangstbevestiging van ons gekregen? Neem dan voor de zekerheid nogmaals contact met ons op, om na te gaan of uw mail is aangekomen.
   
 • Graag willen we scholen erop wijzen dat het verplicht is een consequent en transparant toelatingsbeleid te voeren. Voor ouders moet transparant zijn of er plaatsruimte is op de school, en dat de aanmelding van hun kind op gelijke wijze is behandeld als alle andere aanmeldingen. Meer informatie over dit onderwerp is hier te vinden.
   
 • Onder de noemer Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam (KVA) werkten in de afgelopen jaren vier VSO-besturen in Amsterdam en de gemeente samen aan een duurzame versterking van de kwaliteit en verhoging van de onderwijsopbrengsten. De VSO-scholen toonden hun resultaten in filmpjes, die hier te bekijken zijn.  Het eindproduct is samengevat in een handzaam boekje. Kijk voor meer informatie  op www.metvereendekracht.nl.   
 • De taakgroep onderwijs in geslotenheid heeft afgelopen jaar ingezet op een nieuwe wet om ervoor te zorgen dat scholen meer betrokken blijven bij het traject van jongeren, ook als ze in een gesloten instelling terecht komen (GJI/ JJI). Dit heeft geresulteerd in een nieuwe wet die  per 1 augustus 2016 van kracht zal gaan. Scholen zullen dan verplicht worden jongeren drie maanden lang ingeschreven te houden tijdens hun verblijf op de Koppeling. Op die manier dragen zij de zorgplicht voor deze jongeren. 


4 juli 2016