Overgang Lwoo en Pro: de stand van zaken

Sinds januari 2016 worden de beschikkingen voor leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) en praktijkonderwijs (Pro) afgegeven door het Samenwerkingsverband in plaats van door de Regionale verwijzingscommissie (RVC). Wat is er sindsdien veranderd?

‘De overgang ging eigenlijk heel soepel’, vertelt Sigrid van Iperen,voorheen ambtelijk secretaris bij de RVC en tegenwoordig deskundige Lwoo/Pro bij het Samenwerkingsverband. ‘Voor scholen is bijna alles bij het oude gebleven: we hanteren nog precies dezelfde criteria als bij de RVC en hebben dezelfde contactpersonen. We zijn alleen andere termen gaan gebruiken: de voormalige beschikkingen heten nu aanwijzing Lwoo en toelaatbaarheidsverklaring Pro. En we versturen ze nu digitaal in plaats van per post, dat is wat praktischer en sneller.’

Commissie
Intern is er wel het een en ander veranderd: waar vroeger naast de ambtelijk secretaris ook een commissie van deskundigen van buiten de stad de dossiers bekeek, worden deze nu afgehandeld door de deskundigen binnen het Samenwerkingsverband. Van Iperen: ‘Dossiers die vragen oproepen - bijvoorbeeld omdat het IQ en de leerachterstanden niet in dezelfde richting wijzen - bekijken we nu met drie mensen van het Samenwerkingsverband, en niet meer met nog een externe commissie. Daardoor wordt in sommige gevallen de doorlooptijd verkort: vroeger moesten we nog weleens zes weken wachten totdat de commissie bijeen kwam, maar dat hoeft niet meer. We doen nu dus eigenlijk hetzelfde werk, maar iets sneller en met minder mensen.’ 

Piek vervroegd
Inmiddels zijn er zo’n 1600 dossiers ingediend, meer dan vorig jaar rond deze tijd. Dat heeft ermee te maken dat de uiterste aanvraagdatum is vervroegd naar 26 juli. Van Iperen: ‘De piek in de aanvragen lag daardoor wat vroeger dit jaar: in april kwamen er soms wel 100 per dag binnen. Ik heb het idee dat scholen nu ook echt meer dan vroeger al ruim voor de vakantie met de aanvragen bezig zijn. Maar inmiddels is het weer wat rustiger, het is nu vooral een kwestie van bijhouden.’ En als aanvragen na 26 juli nog binnenkomen? Van Iperen: ‘Dan kunnen we niet garanderen dat we ze nog voor 1 oktober kunnen afhandelen, maar we zullen natuurlijk ons uiterste best doen om ook deze aanvragen op tijd in orde te maken.’

4 juli 2016