Nieuwsbrief juli 2017

Jaarverslag 2016 beschikbaar
Actief, energiek, inspirerend en doelgericht. Zo kunnen we het jaar 2016 typen. Alle betrokkenen bij het Samenwerkingsverband kunnen met trots terugkijken op de uitkomsten van hun inspanningen. Achter de cijfers en aantallen in dit jaarverslag schuilen vele stappen die we de kinderen van Amsterdam en Diemen hebben helpen zetten bij het bouwen aan een kansrijke toekomst.
Lees meer en download het jaarverslag of de publieksversie ervan.

Zomervakantie
In verband met de zomervakantie is het Samenwerkingsverband van 31 juli tot en met 25 augustus gesloten. Telefonisch zijn wij bereikbaar tot en met 25 juli; na de vakantie kunt u ons vanaf 30 augustus weer bereiken.

Speciale vakschool in Zuidoost biedt opleiding vmbo en mbo 1 en 2
Altra College Noord en Zuidoost gaan vanaf september gefaseerd samen verder als één vakschool in Amsterdam Zuidoost. In deze nieuwe vorm biedt de school leerlingen in het speciaal onderwijs meer keuzemogelijkheden, dus betere kansen.
Lees meer

Eten op hoog niveau bij Proeve van Altra College Noord
Drie leerlingen van Altra College Noord zetten dinsdag 20 juni hun beste beentje voor bij de proeve van bekwaamheid die zij moesten afleggen voor hun mbo-1 diploma richting horeca.
Lees het artikel van Altra over het viergangendiner 

Stand van zaken en evaluatie passend onderwijs
Hoe staat het passend onderwijs ervoor en wat vinden de leerlingen, ouders, docenten, samenwerkingsverbanden en gemeenten ervan? In hoeverre zijn de conclusies en aanbevelingen voor onze regio van toepassing? De leden van het Samenwerkingsverband volgen de ontwikkelingen op de voet en gaan ermee aan de slag.
Lees meer over de Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs en verschillende evaluatierapporten.

Congres over samenwerking onderwijs en jeugdhulp
‘Van Wijk tot Wetenschap’, het kenniscongres voor samenwerking tussen onderwijs jeugdhulp, vindt dit jaar op 23 november in ’s Hertogenbosch plaats. Het thema luidt dit jaar ‘Samen ontwikkelen’. Er is in het onderwijs veel betrouwbare kennis beschikbaar, en voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben weten we in veel gevallen welke hulp effectief is. Maar hoe passen we als samenwerkingspartners deze kennis efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking kunnen leerlingen ondersteunen in het kader van passend onderwijs?
Lees meer

Vooraankondiging: de Week tegen Kindermishandeling
De Week tegen Kindermishandeling vindt dit jaar in november plaats. Door heel Nederland worden dan activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor kinderen die opgroeien in onveilige gezinssituaties. Elk jaar zijn er meer sectoren, instellingen, (non-profit)organisaties en gemeenten die in deze Week een bijdrage leveren. 
Lees meer over activiteiten en deelname