Jaarverslag 2016 beschikbaar

Actief, energiek, inspirerend en doelgericht. Zo kunnen we het jaar 2016 typeren. Alle betrokkenen bij het Samenwerkingsverband kunnen met trots terugkijken op de uitkomsten van hun inspanningen. Achter de cijfers en aantallen in dit jaarverslag schuilen vele stappen die we de kinderen van Amsterdam en Diemen hebben helpen zetten bij het bouwen aan een kansrijke toekomst.

Heldere bestuursstructuur
Belangrijk was de voortgang die we hebben gemaakt in de ontwikkeling van de governance: de structuur en transparantie van ons bestuur en toezicht, bedoeld om ons beleid effectief te kunnen uitvoeren. Afwijkende belangen van onze bestuurders en leden met die van schoolbestuurders – vaak verenigd in dezelfde persoon – staan ons niet meer in de weg dankzij een nieuwe, heldere bestuursstructuur en de benoeming van een uitvoerend bestuurder. Ariëlle de Ruijter vervult deze functie van directeur/bestuurder sinds 1 maart 2017.

Evaluatie meerjarenplan
Voor de hoofdlijnen van visie en beleid hanteren we een inhoudelijk meerjarenplan, het Ondersteuningsplan 2014-2018, waarvan een degelijke evaluatie van start gaat, in nauwe samenspraak met de Ondersteuningsplanraad, de gemeenten Amsterdam en Diemen, en interne deskundigen, waaronder de expertgroep en alle medewerkers.
Download de beknopte publieksversie of bekijk het volledige jaarverslag.
 

​14 juli 2017