Vooraankondiging: de Week tegen Kindermishandeling

De Week tegen Kindermishandeling vindt dit jaar in november plaats. Door heel Nederland worden dan activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor kinderen die opgroeien in onveilige gezinssituaties. Elk jaar zijn er meer sectoren, instellingen, (non-profit)organisaties en gemeenten die in deze Week een bijdrage leveren.  

Samen met de praktijk
De Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik nam vier jaar geleden het initiatief voor de organisatie van de Week. De activiteiten van de Taskforce zijn eind vorig jaar afgerond; daarna namen het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie als de nieuwe organisatoren van de Week het stokje over. Zo houden zij samen met de praktijk de aanpak van kindermishandeling onder de aandacht.

Focus 2017
De Week wordt dit jaar gehouden van maandag 20 tot en met zondag 26 november 2017 en begint met een kick-off bijeenkomst. Er komt geen brede media- en publiekscampagne, zoals vorig jaar. Wel is er veel aandacht voor de wijze waarop professionals en organisaties bijdragen aan de aanpak van kindermishandeling. De organisatoren stimuleren partijen om de krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook de stem van (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders krijgt daarin een belangrijke plek.

Doe mee!
Ook u als docent, zorgcoördinator, directeur of bestuurder kunt een bijdrage leveren aan deze vijfde Week tegen Kindermishandeling door - al dan niet lokaal -  initiatieven te ontplooien. Kent u een eerdere activiteit in de Week tegen Kindermishandeling die een impuls heeft gegeven aan de aanpak van kindermishandeling en bouwt u daar samen met andere professionals op voort? Of heeft u lokaal ambassadeurs die door hun samenwerking anderen inspireren om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren? Mail dan naar info@weektegenkindermishandeling.nl.

Meer informatie en aanmelden
Op de website www.weektegenkindermishandeling.nl vindt u de meest actuele informatie over de Week. U kunt er het logo downloaden en uw activiteiten voor dit jaar aanmelden. Heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact op via info@weektegenkindermishandeling.nl.

14 juli 2017