Nieuwsbrief juni 2015


Ontwikkelingen rondom passend onderwijs
Een jaar na de invoering van de Wet Passend Onderwijs zijn we toe aan de volgende stap in de vormgeving ervan. Vanaf begin september krijgen de zorgcoördinator en de ouder- en kindadviseur (OKA) extra ondersteuning in de vorm van de begeleider passend onderwijs (BPO). Deze zal zich vooral bezig houden met begeleiding bij onderwijsgerelateerde problemen en het ondersteunen van het docententeam. Daarmee vormt de BPO’er een belangrijke aanvulling op de bestaande zorgstructuur binnen de school. 
Wilt u meer weten over de zorgstructuur binnen de school? In deze factsheet heeft Ouder- en Kindteams Amsterdam de belangrijkste informatie over de OKA op een rij gezet.


Zorgplicht uitgelegd
Het OSL krijgt regelmatig telefoontjes over de invulling van de zorgplicht: er blijken veel vragen en onduidelijkheden over te bestaan. Daarom zetten we hier de belangrijkste informatie over de zorgplicht nog even op een rij.
Lees meer...


STOP is goed onderbouwd
Het School-Time-Out-Project (STOP) is in het afgelopen schooljaar door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als goed onderbouwd. Hier zijn we blij mee! Dit betekent dat het aannemelijk is dat met STOP het gestelde doel kan worden bereikt. Bijzonder is dat het STOP een combinatieaanbod is van onderwijs en jeugdzorg. Dat is meegenomen in de omschrijving en onderbouwing. De Erkenningscommissie Interventies is een onafhankelijke, landelijke commissie die interventies in de jeugdsector beoordeelt op kwaliteit en effectiviteit. STOP is inmiddels opgenomen in de databank van deze commissie. 
Klik hier voor meer informatie over STOP. 


Nieuws uit het Onderwijsschakelloket

  • Het OSL heeft sinds enige tijd twee nieuwe (tijdelijke) consulenten. Aziz Hamdi zal ons het hele komende schooljaar blijven ondersteunen en Patty Lubeck blijft in ieder geval tot december.
  • Door deze extra capaciteit kunnen we onze bereikbaarheid verruimen. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar (per 17 augustus) zal het OSL vijf dagen per week van 9.30 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar zijn. 
  • Sinds het begin van het schooljaar heeft het OSL in totaal 1063 aanmeldingen ontvangen, waarvan er inmiddels 919 zijn afgehandeld en 144 nog in behandeling zijn. De aanmeldingen bestaan uit 731 TLV aanvragen, 105 Transferium aanmeldingen, 48 School2Care aanvragen en 179 overigen.
  • We hebben gemerkt dat e-mailberichten af en toe niet bij ons aankomen. Mocht u dus na het versturen van een e-mail geen reactie of ontvangstbevestiging van ons krijgen, neemt u dan voor de zekerheid even contact met ons op


Nieuwe OPR-leden
De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft een aantal nieuwe leden. Inmiddels bestaat de raad uit zeven medewerkers van scholen (verdeeld over het hele palet van schoolniveaus) en zes ouders. De OPR raakt steeds meer ingewerkt en bespreekt belangrijke onderwerpen voor het Samenwerkingsverband.
Kijk hier voor meer informatie en contactgegevens. 
 

Verhuizing Transferium en Altra College West
Begin juli verhuizen het Transferium West en Altra College West naar Zuidoost. Daar zullen ze samengaan met de al bestaande locatie van het Transferium en Altra College Zuidoost, aan Kortvoort 60. Deze locatie heeft een moderner gebouw met meer faciliteiten, zoals een sportzaal en een horecakeuken. In onze volgende nieuwsbrief zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de verhuizing.
 

Omzetting CvI-indicatie naar Toelaatbaarheidsverklaring
Vanwege de invoering van passend onderwijs moeten oude CvI-indicaties voor Voortgezet Speciaal Onderwijs worden omgezet naar een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Dat betekent dat in totaal voor zo’n 1000 leerlingen een TLV moet worden aangevraagd. Per 1 augustus 2016 moeten alle leerlingen in het VSO cluster 3 en 4 een geldige TLV hebben. Om dat voor elkaar te krijgen, werken we volgens een strakke planning, waarbij we de medewerking van VSO-scholen hard nodig hebben. Wij verzoeken scholen met klem een tijdpad op te stellen en de aanvragen gefaseerd in te dienen, zodat het Samenwerkingsverband alle aanvragen tijdig kan verwerken. 
 

Instructies bij gebruik Intergrip
Nu de examenuitslag van het eerste tijdvak bekend is, moet deze geregistreerd worden in Intergrip. We hebben echter gemerkt dat er nog vragen zijn rondom het gebruik van dit digitale systeem. Daarom zetten we hier voor decanen een aantal instructies op een rij.
Lees meer…


Verder wijzen we u nog op de volgende documenten: