Ariëlle de Ruijter, de nieuwe directeur-bestuurder van het SWV VO Amsterdam-Diemen

Ariëlle de Ruijter, de nieuwe directeur van het SWV, is orthopedagoog en kinder- en jeugdpsychotherapeut. Van 16 maart 2009 tot 1 maart 2017 was zij directeur van het Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Sinds 2012 is zij voorzitter van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie. Met die achtergrond brengt ze veel kennis over gespecialiseerde jeugd-GGZ mee naar het SWV.

‘Ik houd van verenigingen en van de mensen die het werk doen.’

Vereniging
Hoe ziet Ariëlle het SWV? ‘Als een vereniging die van ons allemaal is en waar iedereen aan bijdraagt. Dus niet als een serviceorganisatie, of als instituut dat zich op ontzagwekkende hoogte bevindt en van boven af dingen oplegt. We horen bij elkaar. Als SWV verenigen we schoolbesturen, schooldirecteuren, leerkrachten, zorgcoördinatoren – en uiteindelijk ook ouders, kinderen en jongeren. Ik wil graag dat de leden van deze vereniging dat ook zo beleven. Ik houd heel erg van verenigingen en van de mensen die het werk doen’. Het SWV werkt daarnaast intensief samen met de verschillende partners in de jeugdhulp, gemeente en jeugdbescherming om gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken voor de Amsterdamse jeugd. Met haar achtergrond verwacht Ariëlle in die samenwerking goed haar plek te kunnen vinden.

Dapper en eigenwijs
Een deel van de taken van het SWV valt binnen het juridisch kader en het SWV zorgt ervoor dat alles op dat terrein netjes geregeld wordt volgens bestaande wet- en regelgeving en protocollen, vertelt de nieuwe directeur. ‘Maar we moeten als vereniging ook eigenwijs durven zijn, stoer en dapper, zoals het Lieverdje dat het SWV als beeldmerk gekozen heeft. Dat is nodig als je het beste uit kinderen wilt halen en ze alle kansen wilt geven, hoe moeilijk hun situatie soms ook is.’

Maatwerk en mengvormen
Het SWV wil voor elk kind een goede plaats in het onderwijs, maar voor bepaalde groepen kinderen is daar een extra inspanning voor nodig. Ariëlle: ‘Zeker kinderen met psychische aandoeningen hebben vaak maatwerkoplossingen nodig om deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Sinds de gemeente de jeugdhulp zelf financiert is er in Amsterdam meer ruimte voor maatwerk en mengvormen gekomen, dat zie je ook in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Maar we zijn er nog lang niet. Te vaak loop je tegen bestaande structuren en financiële belemmeringen aan.’

Wetenschap én praktijk
Het Kenniscentrum waar Ariëlle directeur van was, verzamelt kennis, vertaalt die kennis in protocollen voor professionals in de specialistische jeugd-GGZ en vergelijkt de effecten van behandelingen. ‘Dat gaat over de verbinding tussen wetenschap en praktijk en bij die combinatie voel ik me thuis, want ik ben zowel wetenschapper als praktijkmens’. Ook in haar nieuwe functie gaat ze op zoek naar die mix, want ze wil naast haar leidinggevende taak ook rechtstreeks bij het onderwijs, kinderen en jongeren betrokken zijn. ‘Bijvoorbeeld door gastlessen over psychische aandoeningen in het vmbo te geven’.

‘Het lijkt nog het meest op een tweekoppige directie, zoals Frits
en ik in deze periode samenwerken.’

Warme overdracht
Maar voorlopig heeft ze haar handen vol aan andere zaken: het overnemen van de taken van haar voorganger, Frits Otto. Hoe gaat dat? Ariëlle: ‘We hebben daar van het bestuur en de leden twee maanden de tijd en de ruimte voor gekregen. Frits draagt zijn netwerk en dossiers werkenderwijs aan me over, we trekken samen op, gaan samen naar gesprekken en praten en sparren veel. Alles gaat in een prettige sfeer en er wordt veel gelachen. Het lijkt nog het meest op een tweekoppige directie, zoals we nu te werk gaan, heel bijzonder.’ Ook de andere leden van het SWV-team helpen hun nieuwe directeur zich in te werken: ‘Zij hebben heel veel kennis en expertise en geven me toegang tot hun uitgebreide contacten in scholen, de gemeente, jeugdhulp en bij de andere partners.’

Contact met ouders
Hoe ziet Ariëlle het contact met ouders? ‘Het Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, mijn vorige werkgever, krijgt veel vragen van ouders. Die worden zoveel mogelijk persoonlijk beantwoord en dat vind ik heel belangrijk. Ik wil me daar bij het SWV ook sterk voor maken. Waar ik kan zal ik ouders helpen de weg te vinden in het Amsterdamse onderwijslandschap. Frits heeft op dit terrein een indrukwekkende reputatie. Ik heb hier al van verschillende kanten gehoord: “Hij neemt áltijd de telefoon op”. Dat is excellent natuurlijk. Ik weet niet of ik daaraan kan tippen, maar ik wil het graag, dus ik nodig ouders van harte uit om mij te bellen als er iets is wat ik kan doen.’

Het telefoonnummer van Ariëlle de Ruijter is: 06 245 94 163

27 maart 2017