Vmbo’er krijgt doorstroomrecht naar havo

​Met ingang van schooljaar 2019-2020 wordt de doorstroom van vmbo naar havo versoepeld. Leerlingen van de gemengde of theoretische leerweg die eindexamen hebben gedaan in zeven vakken, mogen dan zonder voorwaarden doorstromen. De nieuwe wet gaat er ook voor zorgen dat vmbo’ers die willen stapelen kunnen blijven zitten. Dit schreef staatssecretaris Dekker op 11 januari 2017 in een brief aan de Tweede Kamer.

Onduidelijk en verschillend
De staatssecretaris vindt de huidige eisen om door te stromen vaak onduidelijk, bovendien zijn ze per school verschillend. Ook zijn er nog te veel drempels waardoor leerlingen niet het beste uit zichzelf kunnen halen. Scholen stellen nu uiteenlopende eisen aan vmbo’ers, omdat het onderwijsprogramma op het vmbo gl/tl niet goed aansluit bij het havo-programma. Zo missen leerlingen bijvoorbeeld het vak scheikunde als ze van vmbo Zorg en welzijn overstappen naar havo Natuur en Gezondheid. Daardoor moeten ze een flinke extra stap zetten op de havo. Een kwart van de stapelaars valt op de havo alsnog uit.

Verbeteren aansluiting
Leerlingen die in het vmbo zeven vakken volgen, mogen in de nieuwe wet zonder extra voorwaarden naar de havo. Staatssecretaris Dekker wil de  wet in het schooljaar 2019-2020 in laten gaan. Intussen gaat hij - in overleg met de VO-raad - nu al met scholen werken aan het verbeteren van de aansluiting van het vmbo op de havo. Aan scholen zal worden gevraagd om een zevende vak aan te bieden aan leerlingen die willen doorstromen naar de havo. Ook worden schakelprogramma’s ingezet voor de overstap vmbo-havo. Verder gaat Dekker met de scholen werken aan versterking van de loopbaan- en beroepsoriëntatie.

27 maart 2017