Nieuwsbrief oktober 2016


Nieuwe medewerkers
In de afgelopen maanden hebben we twee nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Simone le Clercq, tot voor kort Ouder- en Kindadviseur bij Spirit, is op 1 oktober begonnen als consulente bij het OnderwijsSchakelLoket (OSL). Aafje Hammerstein komt het team van de ToelatingsAdvies Commissie (TAC) versterken. Aafje was voorheen zorgcoördinator bij het Altra College en secretaris van de OPR. We wensen Simone en Aafje veel succes in hun werk!
 

Passend aanbod voor hoogbegaafden
Hoe organiseer je het juiste onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen? Onlangs ging er een pilot van start om beter in beeld te krijgen welke ondersteuning de Amsterdamse VO-scholen op dit moment bieden.
Lees meer...
 

Jaarverslag 2015
Het jaarverslag 2015 van het Samenwerkingsverband is nu beschikbaar. Download de beknopte publieksversie of bekijk het volledige jaarverslag
 

Kort nieuws

  • Sinds het begin van dit schooljaar is de bereikbaarheid van het OnderwijsSchakelLoket (OSL) uitgebreid. Op maandagen en donderdagen is het OSL bereikbaar van 10:00 tot 16:00 uur. Op de overige werkdagen blijven dezelfde tijden gelden als voorheen: van 9:30 tot 13:00 uur.
  • Wat zijn binnen het voortgezet onderwijs de mogelijkheden om leerlingen maatwerk te bieden? In deze factsheet staan de verschillende opties op een rij.
  • De meeste scholen voldoen aan de wettelijke opdracht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit, maar vaak ontbreekt het nog aan een gestructureerde aanpak. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in haar onderzoek ‘Omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit, een beschrijving van het onderwijsaanbod op scholen’. Het rapport is hier te downloaden.
  • Het VO-aanmeldformulier 2016-2017 is nu beschikbaar. Download het formulier hier
  • Sinds 1 augustus 2015 hebben scholen zorgplicht op het gebied van de sociale veiligheid van leerlingen. Dat houdt onder andere in dat scholen een veiligheidsbeleid moeten hebben en dat ze verplicht zijn de veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks te monitoren. Meer informatie is te vinden in deze brochure
     

Het Amsterdamse thuiszitterspact
Nog altijd gaan er te veel leerlingen niet naar school. Zowel in Amsterdam als op landelijk niveau wordt daarom hard gewerkt om het aantal thuiszitters terug te dringen. Op 24 november vindt de kick-off plaats van het Amsterdamse thuiszitterspact.
Lees meer...Lwoo en Pro: de stand van zaken
Sinds januari 2016 worden de beschikkingen voor leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) en praktijkonderwijs (Pro) afgegeven door het Samenwerkingsverband in plaats van door de Regionale verwijzingscommissie (RVC). 
Lees meer...

 

29 oktober 2016