Het Amsterdamse thuiszitterspact

Nog altijd gaan er te veel leerlingen niet naar school. Zowel in Amsterdam als op landelijk niveau wordt daarom hard gewerkt om het aantal thuiszitters terug te dringen. Op 24 november vindt de kick-off plaats van het Amsterdamse thuiszitterspact.

Eerder dit jaar sloten verschillende ministeries en onderwijsorganisaties een landelijk pact om thuiszitten tegen te gaan. Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert werd aangesteld als aanjager van het pact.

Integrale aanpak
Ook in Amsterdam wordt een thuiszitterspact gesloten, waarbij de betrokken partijen - o.a. school, gemeente, jeugdzorg, Samenwerkingsverband, leerplichtambtenaar en schoolarts - afspreken meer met elkaar gaan te samenwerken. Met de gemeente is afgesproken dat deze integrale aanpak geldt voor álle Amsterdamse leerlingen die niet naar school gaan, dus ook voor jongeren die niet op een school staan ingeschreven. 

Tijdens een bijeenkomst op 24 november zullen de afspraken van het Amsterdamse thuiszitterspact worden gepresenteerd en bekrachtigd, in aanwezigheid van Marc Dullaert en de wethouder. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de aanpak van thuiszitten.

29 oktober 2016