Passend aanbod voor hoogbegaafden

Hoe organiseer je het juiste onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen? Onlangs ging er een pilot van start om beter in beeld te krijgen welke ondersteuning de Amsterdamse VO-scholen op dit moment bieden.

Passend onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen is onderdeel van de basisondersteuning. Scholen zijn dus verplicht om deze leerlingen de juiste ondersteuning te bieden, maar toch is er op dat gebied nog wel het een en ander te verbeteren. Sinds vorig jaar is het Samenwerkingsverband daarom bezig met een kwaliteitsslag in het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen.

Pilot
In november 2015 organiseerden we een bijeenkomst voor scholen om het thema op de kaart te zetten. Sindsdien zijn er met scholen gesprekken gevoerd over hoe we passend onderwijs voor hoogbegaafden beter kunnen organiseren. Inmiddels is er een tweede bijeenkomst geweest en is er een pilot gestart, waaraan zo’n 15 scholen zullen meedoen. Bij deze scholen wordt een nulmeting gedaan om na te gaan welke ondersteuning ze op dit moment bieden aan hoogbegaafde leerlingen. Scholen die alsnog aan de pilot willen meedoen, kunnen zich aanmelden via info@swvadam.nl.

Nijmegen
Daarnaast zal het Samenwerkingsverband in de loop van het schooljaar opleidingen voor medewerkers organiseren op het gebied van hoogbegaafdheid. Ook nemen we samen met medewerkers van verschillende scholen een kijkje bij een school in Nijmegen, waar passend aanbod voor hoogbegaafden wordt georganiseerd in een zogenaamde Intermezzo-klas.

In januari organiseren we opnieuw een bijeenkomst over hoogbegaafdheid, waar we alle belangstellende scholen op de hoogte zullen stellen van de opbrengsten van de pilot. Via deze nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.

29 oktober 2016