Verbeterde tool voor overstap vmbo-mbo

​Bij de overstap van vmbo naar mbo lopen leerlingen een verhoogd risico op uitval. Een goede monitoring en bewaking van die overstap is daarom van cruciaal belang. Met ingang van 1 november voeren de Amsterdamse vmbo-scholen hiervoor het verbeterde digitale systeem Overstapdashboard in. Deze tool van leverancier Iddink is geïntegreerd in Magister en Eduarte en wordt volgend schooljaar aangevuld met het Overstapdossier.

Overstapdashboard en Overstapdossier
Vanaf 1 november 2017 gaan decanen, mentoren en doorstroomcoördinatoren op het vmbo werken met het Overstapdashboard. Deze tool maakt monitoring en bewaking van de overstap naar het mbo mogelijk. Zo kunnen decanen en leerplichtambtenaren in het dashboard bijvoorbeeld zien of de leerling al een intake heeft gedaan en of hij is toegelaten. Daarbij kunnen de gebruikers in hun eigen systeem blijven werken.
In het Overstapdossier, dat pas volgende schooljaar wordt ingevoerd, worden alle gegevens per leerling opgeslagen, inclusief informatie over de gevolgde loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB).

​Informatiebijeenkomsten en trainingen
De overgang naar dit nieuwe systeem vraagt een extra inspanning van de  decanen, leerplichtambtenaren en anderen die bij de overstap van vmbo naar mbo betrokken zijn. Om hen vertrouwd te maken met de nieuwe tool, organiseert Iddink in samenwerking met de voorbereidende werkgroep vanaf de tweede week van oktober informatiebijeenkomsten en trainingen. Lees voor meer informatie de nieuwsbrief van de organisatoren.