Nieuwsbrief september 2015


Een jaar na de wet
Iets meer dan een jaar geleden werd passend onderwijs ingevoerd. Hoe staan we er nu voor? Wat gaat er goed en wat kan beter? Frits Otto (directeur) en Ruth Kervezee (voorzitter) van het Samenwerkingsverband VO blikken terug én kijken vooruit. 
Lees meer...

 

Bellen met... Djura Lekatompessy (leerplichtambtenaar)
Iedere jongere is leerplichtig tot zestien jaar. Toch zitten er in Amsterdam jaarlijks tientallen leerlingen langdurig thuis. Hoe komt dat? En wat kunnen we doen om het aantal thuiszitters terug te dringen? We praten erover met leerplichtambtenaar Djura Lekatompessy. 
Lees meer...

 

Kort nieuws
Bij een bezoek aan het Samenwerkingsverband wees de Onderwijsinspectie erop dat nog niet alle scholen hun schoolondersteuningsprofiel online hebben gezet. We verzoeken de scholen die dit nog niet hebben gedaan dan ook hier alsnog voor te zorgen. 
Lees meer...

 

Good Practice: Calandlyceum
Hoogbegaafde leerlingen worden in het voortgezet onderwijs nogal eens over het hoofd gezien. Het Calandlyceum besloot daarom een paar jaar geleden extra aandacht te gaan besteden aan het ondersteunen van deze groep. Directeur Jan-Mattijs Heinemeijer vertelt erover.
Lees meer... 

 

Voortijdig schoolverlaten (VSV): hoe pakken we het aan?
In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het terugdringen van het aantal VSV’ers in Amsterdam. Toch is er nog veel werk te doen. Daarom heeft het Samenwerkingsverband VO dit jaar het projectteam Aanval op Uitval in het leven geroepen. Wat doet dit team om voortijdig schoolverlaten aan te pakken?  
Lees meer...