Nieuwsbrief mei 2016 - Onderwijs voor zieke leerlingen


Pilot: Extra ondersteuning voor zieke leerlingen
Ook leerlingen die ziek thuis zitten hebben recht op passend onderwijs. Daarom is het Samenwerkingsverband dit jaar een pilot gestart met extra ondersteuning voor deze leerlingen.
Lees meer...

Bellen met... Jantien Taams, coördinator en docent bij Huisonderwijs Amsterdam
Al sinds 1902 verzorgt de stichting Huisonderwijs Amsterdam onderwijs aan huis voor zieke leerlingen. Coördinator/huisdocent Jantien Taams vertelt over haar werk. 
Lees meer...

Zieke leerling: wie kan waar terecht?
Bij de ondersteuning van zieke leerlingen onderscheiden we verschillende groepen. In welke situatie kan beroep worden gedaan op welke ondersteuning? Hier zetten we alles op een rij. 
Lees meer...

‘Zonder huisonderwijs was het niet gelukt’
Leah (15) zit al maanden thuis met een zware knieblessure als gevolg van hyperlaxie. Twee docenten van Huisonderwijs Amsterdam komen bij haar aan huis om haar bij het schoolwerk te ondersteunen. Haar moeder Gina Latumaerissa-Bodemeijer vertelt erover. 
Lees meer...

Wat doen de APOZ?
Bij het ondersteunen van zieke leerlingen komt veel kijken. Om alles in goede banen te leiden, heeft het Samenwerkingsverband twee adviseurs passend onderwijs zieke leerlingen (APOZ) aangesteld. Zij begeleiden scholen bij het bieden van de juiste ondersteuning aan deze leerlingen, en adviseren over het inzetten van Onderwijs Thuis SWV voor langdurig zieken.
Lees meer...