Pilot: Extra ondersteuning voor zieke leerlingen

Ook leerlingen die ziek thuis zitten hebben recht op passend onderwijs. Daarom is het Samenwerkingsverband dit jaar een pilot gestart met extra ondersteuning voor deze leerlingen.

Sommige leerlingen kunnen (tijdelijk) niet naar school, vanwege bijvoorbeeld een gebroken been, pfeiffer of ernstige ziekte. In het voortgezet onderwijs vormen deze leerlingen een stille groep die meer aandacht verdient. Zieke leerlingen worden soms nog  te snel losgelaten uit de schoolcontext, terwijl juist zij er zoveel baat bij hebben om het contact met school en leeftijdgenoten te behouden. Deze leerlingen moeten zo snel mogelijk terugkeren naar het reguliere onderwijs, en ook in de tussentijd hebben ze recht op ondersteuning.

In Amsterdam zijn verschillende partijen die zich bezighouden met onderwijs aan zieke leerlingen, zoals Huisonderwijs Amsterdam, de Educatieve Voorziening van AMC/VUmc en Het ABC. Het Samenwerkingsverband probeert hierin een goede afstemming te vinden en heeft daar dit jaar een begin mee gemaakt. Om nog verder te helpen voorzien in de ondersteuningsbehoefte van deze groep leerlingen, zijn we dit schooljaar zijn gestart met een pilot. Daarin kunnen scholen extra ondersteuning aanvragen voor zieke leerlingen, in de vorm van Onderwijs Thuis SWV. Vanuit het Samenwerkingsverband  begeleiden de adviseurs passend onderwijs zieke leerlingen (APOZ) de scholen bij het bieden van de juiste ondersteuning. In deze thema-editie van onze nieuwsbrief leest u er alles over. 

19 mei 2016