Wat doen de APOZ?

Bij het ondersteunen van zieke leerlingen komt veel kijken. Om alles in goede banen te leiden, heeft het Samenwerkingsverband twee adviseurs passend onderwijs zieke leerlingen (APOZ) aangesteld. Zij begeleiden scholen bij het bieden van de juiste ondersteuning aan deze leerlingen, en adviseren over het inzetten van Onderwijs Thuis SWV voor langdurig zieken.

De twee APOZ - Marisa Post en Karla Uitewaal - zijn sinds vorig jaar verbonden aan het Samenwerkingsverband en vallen onder het Orion College West. Ze hebben verschillende taken: ze begeleiden kinderen met een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking bij de overstap van het speciaal en primair naar het voortgezet onderwijs, zorgen voor begeleiding van docenten adviseren over ondersteuning voor zieke leerlingen die langer dan 8 weken thuis zitten.

Transferbegeleiding
Marisa Post: ‘Als een zieke leerling overstapt van de ene naar de andere school, zorgen wij ervoor dat dat soepel verloopt. Samen met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de ouders brengen we eerst de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart. Daarna, als eenmaal bekend is naar welke school de leerling gaat, bereiden we de nieuwe school voor op zijn of haar komst.’ Maar daarmee houdt de transferbegeleiding niet op. Post: ‘Ook als de leerling eenmaal op een school zit, kunnen wij iets betekenen. Als bijvoorbeeld de gymdocent zich zorgen maakt over de beperkte belastbaarheid van een leerling, kunnen wij zorgen voor contact met de gymdocent van de basisschool. Die kent de leerling al jaren en weet precies wat hij of zij wel en niet aankan. Verder kunnen scholen bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld medicijnverstrekking, medische protocollen, aanpassingen in het rooster of extra aanpassingen binnen de school. Scholen hebben zorgplicht en zijn dus uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs aan zieke leerlingen, maar wij zijn er om ze daarbij te ondersteunen.’

Onderwijs Thuis SWV
Leerlingen die vanwege ziekte langer dan acht weken thuis zitten of van wie verwacht wordt dat zij langer dan 8 weken thuis zullen zitten, kunnen bij het Samenwerkingsverband aankloppen voor Onderwijs Thuis SWV. Post: ‘Leerlingen die tijdelijk- maximaal 8 weken - niet naar school kunnen, kunnen meestal terecht bij Huisonderwijs Amsterdam. Maar bij sommige leerlingen weet je al van tevoren dat een ziekte langer dan acht weken gaat duren. In zulke gevallen kan een beroep worden gedaan op Onderwijs Thuis SWV, dat wordt gegeven door flexibel inzetbare docenten.’ De APOZ  legt de situatie van de leerling voor aan het Onderwijsschakelloket, en samen wordt besloten of de leerling in aanmerking komt voor Onderwijs Thuis SWV. Waaruit het onderwijs precies bestaat, is per leerling verschillend. Post: ‘Het gaat om maximaal vier uur per week, net als bij Huisonderwijs Amsterdam. De thuisdocenten geven vakinhoudelijke ondersteuning en helpen de leerling ook met plannen: wat moet er gebeuren, welke toetsen gaan we voorbereiden, hoe pakken we het aan? Op die manier kunnen we bij ouders en leerling veel zorg wegnemen.’

Contact met school
Voor leerlingen met onderwijs thuis is het belangrijk dat er contact blijft bestaan met de school, benadrukt Post. ‘De leerling is erbij gebaat zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van wat er gaande is en wat er moet gebeuren. Sommige leerlingen kunnen bijvoorbeeld een paar vakken op school blijven volgen, of kunnen voor een aantal vakken digitaal contact onderhouden met hun docenten. Het allerbelangrijkste is dat leerlingen het perspectief blijven behouden. Het lukt niet alle leerlingen om uiteindelijk volledig terug te keren naar school, maar onderwijs is hoe dan ook heel erg belangrijk. Door met schoolwerk bezig te blijven, worden leerlingen uitgedaagd om zich te focussen op hun verdere ontwikkeling. Het voorkomt dat ze in een isolement terechtkomen en stimuleert het contact met leeftijdgenoten. En als leerlingen een toets halen of een vak afsluiten, kan dat een enorme boost geven.’

Meer informatie? Neem contact op met Marisa Post (m.post@orion.nl) of Karla Uitewaal (k.uitewaal@orion.nl).

19 mei 2016