Zieke leerling: wie kan waar terecht?

Bij de ondersteuning van zieke leerlingen onderscheiden we verschillende groepen. In welke situatie kan beroep worden gedaan op welke ondersteuning? Hier zetten we alles op een rij.

1. Leerlingen die al ziek zijn voordat ze naar het VO gaan
Bij het ondersteunen van zieke leerlingen kunnen scholen een beroep doen op de adviseurs passend onderwijs zieke leerlingen (APOZ). Die zijn er om vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld medicijnverstrekking, dispensatie, belastbaarheid en extra aanpassingen binnen de school. Daarnaast zorgen de APOZ voor transferbegeleiding: ze leiden de overstap van primair naar voortgezet onderwijs in goede banen en bereiden de VO-school voor op de komst van de zieke leerling.

2. Leerlingen die kortdurend ziek worden
Voor leerlingen die ziek worden als ze op het voortgezet onderwijs zitten, kan een beroep worden gedaan op de stichting Huisonderwijs Amsterdam. Deze stichting verzorgt huisonderwijs voor leerlingen bij wie de verwachting is dat ze maximaal 8 weken ziek zijn, en die uitzicht hebben op terugkeer naar hun eigen school. Aanmelden kan direct bij Huisonderwijs Amsterdam.

3. Leerlingen die langer dan 8 weken ziek blijven
Zit een zieke leerling langer dan 8 weken thuis, dan moet er een andere oplossing worden gezocht. Dat gebeurt in samenspraak met de ouders, de school, de APOZ en het Samenwerkingsverband. Via het Onderwijsschakelloket (OSL) kan Onderwijs Thuis SWV worden ingezet, dat wordt verzorgd door flexibel inzetbare docenten. Ook kan worden gekeken wat er mogelijk is op het gebied van onderwijs op afstand.

4. Leerlingen die langdurig ziek zijn
Sommige VO-leerlingen zijn langdurig ziek en hebben behoefte aan meer ondersteuning dan het reguliere onderwijs hen kan bieden, zoals verpleegkundige ondersteuning op school. Deze leerlingen kunnen terecht op het VSO cluster 3.   

Ook AMC/VUmc en Het ABC bieden ondersteuning aan zieke leerlingen. Kijk op www.ezoa.nl voor meer informatie.

19 mei 2016