Thuiszitters


We willen scholen er graag aan herinneren dat het SWV verplicht is de Onderwijsinspectie tweemaandelijks te informeren over niet-schoolgaande leerlingen.

We verzoeken scholen dan ook vriendelijk deze leerlingen aan te melden bij het Onderwijsschakelloket (denk daarbij ook aan langdurig zieke leerlingen). 

Terug naar het overzicht

Onze collega's

Mieneke de Bruin
Mieneke de Bruin
Consulent OSL
T: 020-8119922
E: m.de.bruin@swvadam.nl