Onderwijs aan nieuwkomers

Kinderen die naar Amsterdam verhuizen en de Nederlandse taal niet goed spreken, melden zich bij de Internationale Schakelklas (ISK). Het belangrijkste doel van de ISK is om leerlingen tussen 12 en 17 jaar oud zo snel mogelijk Nederlands te leren. Zodat zij met succes naar een reguliere klas kunnen.

Onderwerpen

Veelgestelde vragen over onderwijs aan nieuwkomers

Beslisboom recht op onderwijs

Lees meer