Dit zijn Onze scholen

Leerwegondersteuning vmbo

Voor leerlingen die zonder extra hulp geen vmbo-diploma zouden kunnen halen is er leerwegondersteuning.. Het gaat om leerlingen met een leerachterstand. Op sommige vmbo-scholen zitten leerlingen die gebruik maken van de leerwegondersteuning vmbo in gewone klassen en krijgen zij individueel extra ondersteuning. De meeste scholen stellen voor deze leerlingen kleinere klassen samen.

Lees verder
Tussenvoorzieningen

Enkele Amsterdamse scholen zijn een zogenoemde tussenvoorziening. Tussenvoorzieningen zijn scholen die specialistische ondersteuning bieden aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Lees verder
Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is er voor leerlingen om een vak te leren. Het is erop gericht om leerlingen toe te leiden naar werk of naar een vervolgopleiding. Praktijkonderwijs is een vorm van regulier voortgezet onderwijs.

Lees verder
Naar een andere school

Als leerlingen overstappen van de ene school naar de andere, is het belangrijk dat die overgang soepel verloopt. Het Samenwerkingsverband helpt daar aan mee.

Lees verder