Dit zijn Onze scholen

Leerwegondersteuning vmbo

Leerwegondersteuning vmbo is er voor leerlingen die zonder extra hulp geen vmbo-diploma zouden kunnen halen. Het gaat om leerlingen met een leerachterstand. Op sommige vmbo-scholen zitten leerlingen die gebruik maken van de leerwegondersteuning vmbo in gewone klassen en krijgen zij individueel extra ondersteuning. De meeste scholen stellen voor deze leerlingen kleinere klassen samen.

Lees verder
Tussenvoorzieningen

Enkele Amsterdamse scholen zijn een zogenoemde tussenvoorziening. Dat is een structureel aanbod voor leerlingen met vaak een opeenstapeling van problemen die extra ondersteuning nodig hebben.

Lees verder
Naar een andere school

Als leerlingen overstappen van de ene school naar de andere, is het belangrijk dat die overgang soepel verloopt. Het Samenwerkingsverband helpt daar aan mee.

Lees verder