De Heldring

Zuidelijke Wandelweg 30
1079RK Amsterdam
Nederland

Grondslag
algemeen bijzonder
Onderwijsvorm
voortgezet speciaal onderwijs - cluster 2, voortgezet speciaal onderwijs - cluster 3