Dit is Leerwegondersteuning vmbo

Leerwegondersteuning vmbo is er voor leerlingen die zonder extra hulp geen vmbo-diploma zouden kunnen halen.

Het gaat dan over leerlingen met een leerachterstand. Op sommige vmbo-scholen zitten leerlingen die gebruik maken van de leerwegondersteuning vmbo in reguliere klassen. Deze leerlingen ontvangen individueel extra ondersteuning. De meeste scholen stellen voor deze leerlingen kleinere klassen samen.

Of een school leerwegondersteuning aanbiedt, vindt u op de website van de school. Vragen over deze specifieke ondersteuning kunt u stellen aan de zorgcoördinator van de school. >> Ga naar het overzicht van Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs