Dit is Leerwegondersteunend onderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs is er voor leerlingen die zonder extra hulp geen vmbo-diploma zouden kunnen halen. Het gaat om leerlingen met een leerachterstand, een intelligentie die lager is dan gemiddeld en/of sociaal-emotionele problemen. Op sommige vmbo-scholen zitten leerlingen van het leerwegondersteunend onderwijs in gewone klassen en krijgen zij individueel extra ondersteuning. Andere scholen stellen voor deze leerlingen aparte (meestal kleinere) klassen samen.

Er zijn verschillende groepen te onderscheiden:

 1. Onderinstromers (groep 8)
 2. Verlate onderinstromers (klas 1 VO tot 31 juli)
 3. Nieuwkomers
 4. Bijzondere regelingen​:
  • Van regulier onderwijs naar TLV-Pro
  • Van TLV-Pro naar Aanwijzing Lwoo
  • Van Aanwijzing Lwoo naar TLV-Pro
  • Van TLV-VSO naar TLV-Pro
  • Van TLV-VSO naar Aanwijzing Lwoo

Aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs

Om in aanmerking te komen voor leerwegondersteunend onderwijs heeft een leerling een Aanwijzing Lwoo nodig van het Samenwerkingsverband. Alleen de huidige school van de leerling kan de Aanwijzing Lwoo aanvragen. De onderstaande informatie is daarom bestemd voor scholen.

Aanvraag

Het Samenwerkingsverband is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de afgifte van de Aanwijzing Lwoo. >> Meer over het aanvraagproces, de beoordeling en de afgifte van een Aanwijzing Lwoo

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen aanvragen voor onderinstromers (groep 1) indienen via ELK. Aanvragen voor groep 2, 3 en 4 lopen rechtstreeks via Indigo. >> Handleiding Indigo downloaden

Toetsen

Het Samenwerkingsverband hanteert de landelijke criteria. Dat betekent ook dat een school voor de aanvraag gebruik moet maken van goedgekeurde instrumenten. >> Lijst van toegestane screenings- en toetsingsinstrumenten (Staatscourant)

Binnen de kernprocedure kunnen scholen aan het einde van groep 7 of het begin van groep 8 een adaptieve toets uitvoeren met een leerling die mogelijk voor een Aanwijzing Lwoo in aanmerking komt. >> Handleiding adaptief toetsen downloaden

Vragen?

U kunt contact opnemen met het Samenwerkingsverband.
​Voor inlogcodes kunt u mailen met Anneke Legel: a.legel@swvadam.nl.
Voor applicatie-vragen kunt u mailen met Jan Hendrik Hoog Hiemstra / Tolteek: support@tolteek.nl