Naar een andere school

Als leerlingen overstappen van de ene school naar de andere, is het belangrijk dat die overgang soepel verloopt. Het Samenwerkingsverband helpt daar op de volgende manieren aan mee:

  • We zorgen ervoor dat scholen en instanties goede afspraken maken over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
  • We organiseren bijeenkomsten waar leraren van basisscholen en uit het voortgezet onderwijs elkaar ontmoeten om over leerlingen te spreken (warme overdracht).
  • We zorgen dat er op tijd betrouwbaar onderzoek wordt gedaan bij leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs.
  • We maken afspraken met scholen over het terugdringen van het aantal schoolwisselaars en voortijdig schoolverlaters.