Zo werkt de overstap

Naar een andere middelbare school

Sommige leerlingen stappen tijdens hun middelbare schooltijd over naar een andere school voor voortgezet onderwijs. Deze zogenoemde schoolwisselaars verlaten vaker dan andere leerlingen het onderwijs zonder een diploma te hebben behaald. Daarom hebben de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs afspraken gemaakt om het aantal schoolwisselaars terug te dringen.

Voor een leerling die van school wil wisselen, moet de huidige school van de leerling het formulier schoolwisselaar invullen. Zonodig bemiddelt het Samenwerkingsverband tussen leerling en school, om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten.

>> Meer over de procedure en het bijbehorende tijdpad is te vinden in de Procedure schoolwisseling vo-vo