Zo werkt de overstap Naar een andere middelbare school

Sommige leerlingen stappen tijdens hun middelbare schooltijd over naar een andere school voor voortgezet onderwijs. Deze zogenoemde schoolwisselaars verlaten vaker dan andere leerlingen het onderwijs zonder een diploma te hebben behaald. Daarom hebben de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs afspraken gemaakt om het aantal schoolwisselaars terug te dringen.

Voor een leerling die van school wil wisselen, moet de huidige school van de leerling het schoolwisselaarsformulier invullen. Zonodig bemiddelt het Samenwerkingsverband tussen leerling en school, om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten.

>> Meer over de procedure en het bijbehorende tijdpad is te vinden in de Procedure schoolwisseling vo-vo

'Geld volgt leerling'-principe

Voor leerlingen die na de teldatum 1 oktober van reguliere school wisselen geldt het principe ‘geld volgt leerling’. Dat hebben de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs afgesproken in een convenant.

Een schooljaar kent effectief tien maanden. De ontvangstschool kan naar de vertrekschool een factuur sturen voor iedere volle maand dat de leerling onderwijs volgt. Het bedrag is het totaalbedrag gedeeld door tien maal het aantal volle onderwijsmaanden. De onderstaande bedragen zijn een gemiddelde per schoolniveau en gelden voor het kalenderjaar 2023.

Bedragen 2023

Schoolniveau

Basisbekostiging

Personele bekostiging Lwoo/Pro Materiële bekostiging Lwoo/Pro Totaal
Havo/Vwo/Vmbo (basis+kader onderbouw) € 8033,26     € 8033,26
Pro/Vmbo (basis/kader bovenbouw) € 9450,90     € 9450,90
Lwoo   € 4988,21 € 199,41 € 5187,62
Pro   € 4988,21 € 199,41 € 5187,62