Zo werkt de overstap Van voortgezet onderwijs naar mbo

Veel leerlingen stromen vanuit het voortgezet onderwijs door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor het overgrote deel zijn dit leerlingen met een diploma van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Ook leerlingen met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo kunnen instromen in het mbo. Wat doen de scholen om de overstap van een leerling naar het mbo in goede banen te leiden?

Dit doen vmbo-scholen

 1. aandacht besteden aan studiekeuzebeleiding/loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) gedurende de gehele schoolperiode
 2. leerlingen stimuleren om voorlichtingsbijeenkomsten van het mbo te bezoeken
 3. contact onderhouden met de mbo-scholen over de leerlingen en over het verloop van de procedure (Overstapdashboard)
 4. leerlingen begeleiden die zich nog moeten aanmelden
 5. ondersteuning bieden als leerlingen niet verschijnen bij de start van de mbo-opleiding en als voor een leerling herplaatsing gewenst is

 

Dit doen mbo-scholen

 1. voorlichtingsbijeenkomsten organiseren
 2. informatie ophalen bij de scholen voor voortgezet onderwijs
 3. rapporteren van de plaatsingsbeslissing aan de leerling én de toeleverende school
 4. contact opnemen met school voor voortgezet onderwijs als:
  • een warme overdracht gewenst is
  • geplaatste leerlingen niet verschijnen bij de start van de opleiding
  • een leerling de opleiding vroegtijdig onderbreekt
  • een leerling herplaatst wordt of men herplaatsing overweegt
  • er nader oriënterend onderzoek nodig is
 5. aan de toeleverende scholen een totaaloverzicht rapporteren van de leerlingen die:
  • geplaatst zijn, en in welke opleiding
  • geplaatst zijn maar niet zijn verschenen
  • hun studie hebben afgebroken

Vragen?

Neem dan contact op met het Samenwerkingsverband via aanvalopuitval@swvadam.nl.