Dit zijn de Tussenvoorzieningen

Enkele Amsterdamse scholen zijn een zogenoemde tussenvoorziening. Dat is een structureel aanbod voor leerlingen met vaak een opeenstapeling van problemen die extra ondersteuning nodig hebben. Veel leerlingen op deze scholen komen in aanmerking voor het voortgezet speciaal onderwijs. Dankzij het aanbod van deze voorzieningen kunnen zij deelnemen aan het reguliere onderwijs.

Sommige leerlingen hebben ingewikkelde en met elkaar verweven problemen en komen volgens het afwegingskader van de toelatingsadviescommissie in aanmerking voor het voortgezet speciaal onderwijs. Zij hoeven in Amsterdam soms niet naar het voortgezet speciaal onderwijs en kunnen door het aanbod van de tussenvoorzieningen in het reguliere onderwijs blijven. Ook kunnen enkele leerlingen (zo’n 40 per jaar), terugkeren van het voortgezet speciaal onderwijs naar het reguliere onderwijs. Afgesproken is dat er een stabiel aantal van zo'n 700 Amsterdamse leerlingen onderwijs volgt op de gezamenlijke tussenvoorzieningen. Een aantal leerlingen van de tussenvoorzieningen, vooral op de Apollo, komt van buiten Amsterdam, voornamelijk uit Amstelveen.

In 2019 voert Pi Research een onderzoek uit naar de dossiers van leerlingen in de tussenvoorzieningen. In combinatie met de dossieranalyses van leerlingen van de onderwijs-zorgarrangementen, special classes en regulier onderwijs krijgt het Samenwerkingsverband hiermee zicht op de ernst van de problemen van leerlingen en gezinnen in Amsterdam, en de rechtmatigheid van de deelname aan de speciale voorzieningen.