ANBI

Het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daar horen de volgende gegevens bij:


Naam:                               Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen

RSIN-nummer:                 53289554

KVK-nummer:                  59035250

Correspondentie- en bezoekadres:  Bijlmerdreef 1289, 1103 TV, Amsterdam


Doelstelling

  • het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a Wet op het voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam;
  • het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen in de regio Amsterdam;
  • het realiseren dat zoveel mogelijk van de leerlingen in de regio Amsterdam die ondersteuning nodig hebben een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en daarmee een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Zie ook het ondersteuningsplan (beleidsplan).
 

Bestuur en medewerkers

Het bestuur bestaat uit vijf personen, inclusief een voorzitter en penningmeester:

  • mevrouw A.M. de Ruijter (directeur-bestuurder)
  • mevrouw R.T. Kervezee (voorzitter)
  • de heer R. Kuiken (penningmeester)
  • mevrouw C.E.M. Neuhaus
  • mevrouw A.N.P. van der Poel
  • de heer L.S.P. Admiraal

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Vereniging heeft per 1 augustus 2015 eigen personeel in dienst.


Verslag en verantwoording

De Vereniging is opgericht op 18 oktober 2013.
Het eerste jaarverslag heeft betrekking op de periode oktober 2013 t/m december 2014.
Het jaarverslag 2015 is in de zomer van 2016 gepubliceerd; het jaarverslag 2016 verscheen in de zomer van 2017.