Over ons


Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen is sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor passend onderwijs. We coördineren en ondersteunen scholen bij het organiseren van goed onderwijs en passende zorg voor iedere leerling. Alle schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (met uitzondering van Cluster 1 en 2) in de regio Amsterdam-Diemen zijn in het Samenwerkingsverband vertegenwoordigd.

Onze belangrijkste taken zijn:

Verslag van de Onderwijsinspectie naar aanleiding van een simulatiebezoek aan het Samenwerkingsverband, mei 2014.
Verslag van de Onderwijsinspectie naar aanleiding een kwaliteitsonderzoek bij het Samenwerkingsverband, juni 2015

Verslag van de Onderwijsinspectie naar aanleiding een kwaliteitsonderzoek bij het Samenwerkingsverband, juni 2016