Visie

De Amsterdamse schoolbesturen van voortgezet (speciaal) onderwijs hebben samen hun visie op passend onderwijs bepaald. De kern van deze visie is dat leerlingen waar mogelijk passende zorg moeten krijgen op hun eigen school.

Zo veel mogelijk gewoon
Amsterdam wil zo veel mogelijk jongeren onderwijs laten volgen op een reguliere school. Daarom biedt elke school ten minste basisondersteuning. De Amsterdamse scholen hebben samen vastgesteld wat die basisondersteuning precies inhoudt.

Extra ondersteuning op school
Aan leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is, bieden scholen extra ondersteuning. Elke school beschrijft in een schoolondersteuningsprofiel welke extra ondersteuning ze wel en niet kan bieden. Scholen gaan daarbij uit van hun eigen expertise en ambitie.

Focus op mogelijkheden
Niet de beperkingen, maar juist de mogelijkheden van een leerling staan centraal bij het vinden van de juiste ondersteuning. Welke zorg en middelen heeft een leerling nodig om deel te kunnen nemen aan het onderwijs? Scholen zetten zich in om die ondersteuning te bieden, zo veel mogelijk binnen de eigen school. Natuurlijk worden bij het bepalen van de juiste vorm van ondersteuning ook de ouders betrokken.

Deskundigheid versterken
Het is belangrijk dat docenten deskundiger worden in het omgaan met verschillende soorten leerlingen. Op die manier kunnen ze meer leerlingen de juiste ondersteuning bieden in de klas. Het Samenwerkingsverband ondersteunt scholen in het bij- en nascholen van docenten op het gebied van zorg en ondersteuning.
 

Meer informatie over onze visie op passend onderwijs is te vinden in het Ondersteuningsplan.