Ondersteuningsplanraad

De leden van de OPR zijn de ogen en oren van het Samenwerkingsverband: zij ervaren de dagelijkse praktijk. Vanuit die positie adviseren zij over het voorgezet onderwijs in Amsterdam. 

Meer dan adviseren

De raad heeft behalve adviesrecht ook instemmingsrecht bij het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Vanuit de overheid is het verplicht dat ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad heeft.

Wat doe je als lid?

Als lid van de raad adviseer je vanuit jouw blik als leerling, als ouder of als medewerker over beleidsplannen van het Samenwerkingsverband. Ook volg je de uitvoering van deze plannen.

De raad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Tijdens vergaderingen bespreken we onderwerpen die spelen en geven we daar advies over. Per vergadering ontvangt een lid een vergoeding. De tijd dat je in de raad zit is voor personeelsleden en ouders hooguit drie jaar, voor leerlingen hooguit twee jaar.

Leden

De raad bestaat uit zestien leden: acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen.

Vragen?