Passend onderwijs

Het idee van de Wet Passend onderwijs is dat alle leerlingen een onderwijsplek moeten krijgen die past bij hun mogelijkheden. Ook als ze daarbij extra ondersteuning nodig hebben.

Scholen hebben daarbij zorgplicht: zij moeten ervoor zorgen dat iedere leerling onderwijs krijgt dat bij hem past. De school moet dus eerst onderzoeken wat jouw kind aan ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning kan bestaan uit extra begeleiding op school, medische hulp, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school. Kan de school de noodzakelijke ondersteuning zelf niet bieden, dan gaat de school samen met jou en je kind op zoek naar een plek waar jouw kind het voor hem beste onderwijs kan krijgen.