Over het Samenwerkingsverband

Samen met de Amsterdamse middelbare scholen werken we aan goed onderwijs voor elke leerling. Met een plek op een school waar leerlingen het beste tot hun recht komen. En met daarbij de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. De vereniging bestaat uit ruim 80 scholen voor voortgezet onderwijs, verdeeld over 25 schoolbesturen en met samen meer dan 44.000 leerlingen. 

Wat is een samenwerkingsverband?

Om een passende onderwijsplek voor iedere leerling te realiseren, werken scholen met regulier en speciaal onderwijs samen in regionale samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden krijgen geld van de Rijksoverheid om te zorgen voor extra ondersteuning voor de leerling. Dat geld verdelen de samenwerkingsverbanden over de scholen en andere hiervoor belangrijke voorzieningen. Bij het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen zijn ruim 80 scholen aangesloten.

Waarvan kunnen de scholen van het Samenwerkingsverband gebruik maken?

In het Activiteitenoverzicht zie je een selectie van wat je als school aan voorzieningen kunt aanvragen voor het ondersteunen van leerlingen. De samenwerking van de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs maken dit collectief aanbod mogelijk.

Doelstellingen

Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen heeft drie formele doelstellingen:

  1. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a Wet op het voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam
  2. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen in de regio Amsterdam
  3. het realiseren dat zoveel mogelijk van de leerlingen in de regio Amsterdam die ondersteuning nodig hebben een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en daarmee een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen

Ondersteuningsplan 2024-2028

Het Samenwerkingsverband stelt elke vier jaar een Ondersteuningsplan op. Hierin lees je hoe dit Samenwerkingsverband samen met de Amsterdamse scholen de komende jaren werkt aan goed onderwijs.

De Amsterdamse middelbare scholen in dit Samenwerkingsverband bevorderen kansengelijkheid in het onderwijs. Met elkaar werken wij aan:

  • Inclusief onderwijs
  • Stabiele schoolloopbanen 
  • Soepele overstappen binnen het onderwijs
  • Schoolaanwezigheid

Zo bereiden we de leerlingen voor op een inclusieve maatschappij. We zorgen voor een positief pedagogisch klimaat in de scholen waar volop aandacht is voor inclusiviteit. Onze leerlingen moeten kunnen zijn wie ze zijn, weten wat ze kunnen en hoe ze dat inzetten, zodat ze hun plek binnen de samenleving kunnen vinden. Alle leerlingen horen erbij.

We zetten ons in voor gelijke kansen op een succesvolle onderwijsloopbaan, voor alle leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. De achtergrond van leerlingen speelt geen rol in het schoolsucces dat zij kunnen behalen. Om tot gelijke kansen te komen is passende -en dus soms ongelijke- ondersteuning nodig. De benodigde extra ondersteuning en zorg bieden we zo veel als mogelijk collectief en groepsgericht op school aan, zodat zo veel mogelijk leerlingen er baat bij hebben. 

Verlenging en addenda

Het Ondersteuningsplan 2019-2023 is verlengd tot en met juli 2024, en uitgebreid met twee addenda.
Addendum 18 november 2020 | Addendum 25 mei 2022 (Vangnetbepaling)

Heb je vragen?

Mail: info@swvadam.nl

Bel: 020 811 99 21

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn we tussen 9:00 en 13:00 uur bereikbaar.

Meer contactgegevens