Bestuur, jaarplannen en jaarverslagen

Het bestuur van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen bestaat uit:

  • Jan Paul Beekman
  • Judith van Biemen
  • Jeanneke van Meulebrouck
  • Annette van der Poel
  • Egbert de Vries (directeur-bestuurder)

Alleen de directeur-bestuurder ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden, de andere bestuurders dragen onbezoldigd bij.