Dit is Hetty Mulder

Senior beleidsadviseur

Taken en verantwoordelijkheden

Hetty is als senior beleidsmedewerker bij het Samenwerkingsverband VO Amsterdam - Diemen verantwoordelijk voor het project hoogbegaafdheid en betrokken bij collegiale visitaties en innovatiemiddelen. Haar expertise betreft schoolexamens, Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), kansengelijkheid, meertaligheid en leesbevordering.
 
Hetty heeft jarenlange ervaring als docent, curriculumontwikkelaar en als onderwijskundige. Ze was rector van twee gymnasia en directeur tweede fase bij het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO). Daar hield ze zich bezig met alle examenprogramma’s, onderwijs en toetsing voor de vakken in de bovenbouw van havo en vwo. Als allround onderwijsprofessional is Hetty een vraagbaak voor haar collega’s.