Dit is Hetty Mulder

Senior beleidsadviseur

Taken en verantwoordelijkheden

Hetty is als senior beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het project hoogbegaafdheid en de handreikingen voor scholen in het kader van coronamaatregelen. Ze ondersteunt schooldirecteuren in de Expertgroep, is betrokken bij de collegiale visitaties en bij de beoordeling van aanvragen voor innovatiemiddelen.
 
Je kunt bij Hetty terecht voor allerlei onderwijskundige vragen. Haar expertise betreft schoolexamens, Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en aanverwante zaken, talenonderwijs, meertaligheid, leesvaardigheid en leesbevordering.
 
Hetty is vanuit het Samenwerkingsverband voor een deel van haar tijd gedetacheerd bij vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO). Daar is ze verantwoordelijk voor de portefeuille kansengelijkheid en segregatie.
 
Hetty heeft jarenlange ervaring als docent, curriculumontwikkelaar en als onderwijskundige. Ze was rector van twee gymnasia en directeur tweede fase bij het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO). Daar hield ze zich bezig met alle examenprogramma’s, onderwijs en toetsing voor de vakken in de bovenbouw van havo en vwo. Als allround onderwijsprofessional is Hetty een vraagbaak voor haar collega’s.