Dit is Kirsten Boersbroek

Business controller

Taken en verantwoordelijkheden

Kirsten is als business controller verantwoordelijk voor het meerjaren- en integraalbeleid op financieel gebied. Daarnaast is Kirsten programmamanager van programmalijn 2: 'In stand houden van een samenhangend netwerk van voorzieningen'. Als projectleider is ze aanspreekpunt voor de innovatieprojecten en maatwerk voor scholen.

Door de jaren heen heeft Kirsten verschillende taken uitgevoerd binnen het Samenwerkingsverband. Daardoor heeft ze inzicht in diverse processen en ontwikkelde ze zich tot 'het geweten' van het Samenwerkingsverband.