Dit is Myrthe Nieuwenhuizen

Beleidsmedewerker

Taken en verantwoordelijkheden

Myrthe is als allround beleidsadviseur onder andere verantwoordelijk voor de basisondersteuning en het netwerk van zorg- en ondersteuningscoördinatoren in Amsterdam. Ze is programmamanager van programmalijn 1 ‘Focus op preventie, op school en in de klas’, accounthouder voor de begeleiding passend onderwijs (BPO), stedelijk voorzitter van zorgcoördinatorenoverleggen.

Ze organiseert verschillende professionaliseringsactiviteiten zoals kenniskringen en procesbegeleiding. Daarnaast houdt ze zich bezig met de samenwerking met zorgpartners in de scholen: samenwerking met het Ouder- en Kindteam en het project ‘Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs’ (SJSO).
 
Myrthe is pedagoog en onderwijskundige en heeft, naast ervaring als docent, ervaring met divers beleidswerk op het gebied passend onderwijs, zowel in het beroepsonderwijs als in het voortgezet onderwijs.