Dit zijn onze Vacatures

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen zorgt voor een samenhangend aanbod van onderwijsvoorzieningen in Amsterdam zodat leerlingen een zo passend mogelijk aanbod van onderwijs en ondersteuning krijgen. Ook is het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het verdelen van de financiële middelen die hiervoor nodig zijn. Alle 25 schoolbesturen, met meer dan 80 scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Amsterdam en Diemen, zijn lid van het Samenwerkingsverband.

De directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen is eindverantwoordelijk en draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van het Samenwerkingsverband. De Algemene Ledenvergadering van het Samenwerkingsverband, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten scholen, fungeert als toezichthouder.

Wij zijn op zoek naar een

Projectmedewerker

32 – 40 uur per week, 0,8 – 1,0 fte

Functie-inhoud

De projectmedewerker brengt het beleid van het Samenwerkingsverband tot uitvoering en ondersteunt de beleidsmedewerkers. Werkt in een klein team van gepassioneerde collega’s binnen een groot netwerk van betrokken organisaties in het onderwijs. Daarnaast begeleidt de projectmedewerker de procesondersteuning.

Werkzaamheden

 • Ondersteunt beleidsmedewerkers bij de opzet en uitvoering van beleidsprogramma’s en projecten.
 • Heeft vooroverleg voor het verkrijgen van relevante informatie, inventariseert standpunten en stemt deze af.
 • Schrijft voorstellen met betrekking tot de projectopdrachtformulering.
 • Stelt projectplannen op met een planning, de aanpak en de te verwachten resultaten.
 • Verzorgt de inhoudelijke, organisatorische en financiële coördinatie van projecten.
 • Beoordeelt (onderzoeks)rapporten en doet aanbevelingen over het vervolg.
 • Beziet mede de mogelijkheden tot afstemming en integratie met andere projecten.
 • Houdt overzicht op gemaakte afspraken en actiepunten.

In overleg worden de precieze werkzaamheden nader overeengekomen.

Kennis en vaardigheden

 • Academisch werk- en denkniveau en minimaal vakgericht hbo-diploma.
 • Brede kennis van onderwijs en zorg en relevante aanverwante beleidsterreinen.
 • Inzicht in het functioneren van de organisatie en besluitvormingsprocessen.
 • Vaardigheid in het opzetten, begeleiden en uitvoeren van onderzoeksprojecten.
 • Vaardigheid in het opstellen van adviezen en rapportage.
 • Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden.
 • Goed kunnen werken met MS-office en andere digitale vaardigheden.
 • Ervaring met projectmatig werken.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-VO. De functie wordt ingeschaald in functiereeks projecten afhankelijk van opleiding en ervaring. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

Sollicitatieprocedure

Is je interesse gewekt dan ontvangen wij graag een sollicitatiebrief en actueel cv. Deze kun je mailen aan Egbert de Vries, directeur/bestuurder. Wij verwachten in week 2 of 3 de sollicitatiegesprekken in te plannen.

Sollicitaties ontvangen wij graag vóór 15-2-2023.

Vacature: Lid van de Toelatingsadviescommissie

16 - 24 uur per week

Inhoud van de functie

 • Draagt zorg voor inhoudelijke analyse van de ontvangen dossiers aan de hand van de ontwikkelde instrumenten;
 • Voert gesprekken op de aanvragende scholen met ouders en leerlingen;
 • Legt verantwoording af aan de voorzitter van de Toelatingsadviescommissie over de kwaliteit van de analyse en de bruikbaarheid van de uitgebracht adviezen;
 • Onderhoudt contact met de experts en de specialisten om af te stemmen over de dossiers;
 • Deelt expertise/kennis binnen de Toelatingsadviescommissie om tot beslissingen te komen;
 • Adviseert de directeur van het Samenwerkingsverband over de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring.

Het Samenwerkingsverband

Het Samenwerkingsverband is een vereniging die verantwoordelijk is voor een samenhangend aanbod van onderwijsvoorzieningen in Amsterdam, en wel zo dat leerlingen een zo goed mogelijk aanbod van onderwijs en ondersteuning krijgen. Ook is het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het verdelen van de financiële middelen die nodig zijn om het bovenstaande te realiseren. Alle 25 schoolbesturen, met meer dan 80 scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Amsterdam en Diemen, zijn lid van het Samenwerkingsverband. Meer informatie vind je op deze website.

Wat jij meeneemt naar het Samenwerkingsverband

 • Je bent bij voorkeur een psycholoog of orthopedagoog met een diagnostische bevoegdheid;
 • Je hebt een brede kennis van het vakgebied van jeugdzorg/ jeugdpsychiatrie en onderwijs in brede zin;
 • Je bent niet werkzaam op een Amsterdamse v(s)o school;
 • Je hebt kennis van het Samenwerkingsverband en de sociale kaart (regionaal en nationaal);
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving;
 • Je hebt vaardigheid om tijdens het gesprek op basis van het handelingsgericht de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte vanuit het perspectief van de leerling, de ouders en de school vast te stellen;
 • Je bent humoristisch, kan relativeren, flexibel, stressbestendig en accuraat;
 • Je bent in staat zelfstandig te werken;
 • Het is een pré als je in het werkveld actief bent

Wat het Samenwerkingsverband jou biedt

Een tijdelijke functie van een jaar voor 16 – 24 uur per week met uitzicht op een vaste aanstelling. Een senior collega met leidinggevende wensen is ook van harte welkom om te solliciteren. De vergoeding is conform de cao vo, schaal 11 en afhankelijk van opleiding en ervaring. Aanvang van de werkzaamheden is per direct. Het Samenwerkingsverband biedt een baan in het hart van maatschappelijke ontwikkelingen, in de Amsterdamse dynamiek, een goede werkplek, fijne collega’s en interessante extra's, zoals korting op het aanschaffen van een nieuwe fiets, gebruik van een laptop en goede ontwikkelingsmogelijkheden.

Heb je interesse?

Stuur dan je motivatiebrief met cv  t.a.v. mevr. K. Guldemond, voorzitter van de Toelatingsadviescommissie, naar info@swvadam.nl.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Karin Guldemond via telefoon of mail.

Vacature: Bestuurssecretaris

32 – 40 uur per week, 0,8 – 1,0 fte

De onderstaande vacature betreft de functie van Bestuurssecretaris waarbij gewerkt wordt voor zowel het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen als voor de Vereniging van Samenwerkende schoolbesturen VO (OSVO).

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen (hierna het Samenwerkingsverband) is een vereniging die verantwoordelijk is voor een samenhangend aanbod van onderwijsvoorzieningen in Amsterdam, en wel zo dat leerlingen een zo passend mogelijk aanbod van onderwijsondersteuning krijgen. Ook is het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het verdelen van de financiële middelen die nodig zijn om het bovenstaande te realiseren. Alle 25 schoolbesturen, met meer dan 80 scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Amsterdam en Diemen, zijn lid van het Samenwerkingsverband.

De directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen is eindverantwoordelijk en draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van het Samenwerkingsverband. De Algemene Ledenvergadering fungeert als toezichthouder. De directeur-bestuurder wordt ondersteund door een staf bestaande uit beleidsmedewerkers, businesscontrollers, projectmedewerkers en officemedewerkers. In het werkveld zijn voorts onderwijsadviseurs en leden van de Toelatingsadviescommissie actief.  

OSVO is de vereniging van schoolbesturen voortgezet (speciaal)onderwijs in Amsterdam. OSVO bestaat uit vrijwel dezelfde schoolbesturen als het samenwerkingsverband maar met een andere opdracht. De vereniging richt zich op de strategische vragen rondom het aanbod van voortgezet onderwijs in de stad Amsterdam, de gemeenschappelijke strategie om het lerarentekort terug te dringen en is mede verantwoordelijk voor de centrale loting en matching. OSVO kent een bestuur en een algemene ledenvergadering, die beide door de bestuurssecretaris worden ondersteund. Verder werkt OSVO met een onafhankelijk voorzitter die inhoudelijk de directe gesprekspartner vormt voor de bestuurssecretaris en nog drie stafleden. Daarnaast werkt OSVO met leer- en werkkringen.

Functie-inhoud

Je zorgt voor een goede voorbereiding van de diverse vergaderingen. Als sparringpartner van het bestuur adviseer je gevraagd en ongevraagd over organisatiebrede vraagstukken. Je signaleert relevante ontwikkelingen en ondersteunt het bestuur bij het leggen van verbanden. Je benut jouw inhoudelijke kennis om adviezen en beleidsstukken op te stellen.

Werkzaamheden

 • Bereidt ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en vergaderingen met medezeggenschapsorganen voor;
 • Stelt de concept agenda op, coördineert het verzamelen en verspreiden van vergaderstukken en beoordeelt ingediende vergaderstukken inhoudelijk;
 • Legt besluiten vast, bewaakt de voortgang van actiepunten voor de directeur-bestuurder van de verschillende vergaderingen;
 • Zorgt ervoor dat het besluitvormingsproces zo is ingericht dat het bestuur en de ledenvergadering in staat zijn om tijdig juiste besluiten te nemen en dat de besluiten op adequate wijze worden uitgevoerd;
 • Bewaakt good governance in de beide organisaties;
 • Aanspreekpunt voor de andere bestuurders, schoolbesturen, gemeentelijke bestuurders en collega-bestuurders samenwerkingsverbanden, bestuur OSVO, BBO en ELK;
 • Handelt (externe) klachten af;
 • Doorlopend ontwikkelingen bij houden binnen het onderwijs, veranderingen van wet- en regelgeving, financiering, kwaliteitssystemen ten behoeve van de strategische advisering;
 • Adviseert t.a.v. juridische en bestuurlijke vraagstukken, waaronder AVG;
 • Adviseert rondom strategisch HRM beleid.

Kennis en vaardigheden

 • Academisch werk- en denkniveau binnen een relevant vakgebied, zoals bestuurskunde, bedrijfskunde of rechten.
 • Werkervaring als bestuurssecretaris.
 • Kennis van en ervaring met de integrale bedrijfsvoering, beleidsvorming en governance vraagstukken en het vermogen om op strategisch niveau de relaties tussen disciplines te leggen.
 • Kennis van wet- en regelgeving op relevante onderwerpen, zoals AVG-beleid. Juridische kennis kunnen toepassen in complexe situaties is een pré.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift, teneinde de visie van standpunten van de organisatie helder en overtuigend voor het voetlicht te brengen in alle vormen van communicatie.
 • Integriteit.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-VO. De functie zal afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring en gegeven de complexiteit en de zwaarte van de opgave marktconform worden ingeschaald. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. De functie moet nog worden beschreven.

Sollicitatieprocedure

Is je interesse gewekt dan ontvangen wij graag een sollicitatiebrief en actueel cv. Deze kun je mailen aan Egbert de Vries. Wij verwachten in week 3 of 4 de sollicitatiegesprekken in te plannen.

Reacties ontvangen wij graag vóór 15 februari 2023.

Vacature: Beleidsadviseur OSVO

32 uur per week, 0,8 fte

OSVO is de vereniging van schoolbestuurders voortgezet (speciaal) onderwijs in Amsterdam.
De vereniging (ruim 20 schoolbesturen) heeft voor zichzelf een maatschappelijke opdracht geformuleerd; Onze scholen bieden kwalitatief goed, toekomstbestending Voortgezet Onderwijs met gelijke kansen voor alle leerlingen op een voor hen optimale schoolloopbaan om het maximale uit zijn/haar talenten te halen. Onze scholen weerspiegelen zoveel als mogelijk de diversiteit van de stad en zijn een plek waar leerlingen van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.

OSVO wil dit realiseren door een vitaal netwerk te zijn en werkt met een kernagenda bestaande uit de volgende onderwerpen:

 • Vraag & Aanbod/RPO, voor een optimale afstemming tussen vraag en aanbod van voortgezet onderwijs dat de gezamenlijke besturen bieden. Het Regionaal Plan Onderwijshuisvesting is daarbij van groot belang;
 • Loting & Matching, het jaarlijkse proces om alle ongeveer 8.000 groep 8 leerlingen in Amsterdam een plek te geven op de middelbare school van hun voorkeur;
 • De collectieve aanpak van het lerarentekort.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een vijftal schoolbestuurders en een onafhankelijk voorzitter, die ieder een aantal inhoudelijke portefeuilles beheren. Zij vervullen deze functies naast hun taken en verantwoordelijkheden als schoolbestuurder.

Functie-inhoud

In deze functie ondersteun je de portefeuillehouders en adviseer je het bestuur over zaken die verband houden met de 3 grootste portefeuilles.

 • Vraag en aanbod/RPO betreft een optimale afstemming tussen de vraag aan voortgezet onderwijs en het aanbod dat de gezamenlijke besturen bieden. Huisvesting is daarbij van groot belang. Het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen is een gezamenlijk plan voor een optimale huisvesting van het voortgezet onderwijs.
 • Loting & Matching is het jaarlijkse proces om alle ongeveer 8.000 groep 8 leerlingen in Amsterdam een plek te geven op de middelbare school van hun voorkeur.
 • Lerarentekort, in Amsterdam is er een groot tekort aan leraren maar wordt ook al veel gedaan om dit te verminderen. Er is een taskforce actief, een lerarenagenda, programma’s als Leraar, een kleurrijk beroep. 

Deze portefeuilles vragen veel afstemming met gemeente en diverse andere partijen. Soms is dit bestuurlijke afstemming, soms praktische afstemming of uitvoering. Daarnaast moet in sommige gevallen ook bewaakt worden of de afgesproken werkwijze gevolgd wordt.

Werkzaamheden

-Voorbereiden en ambtelijke ondersteuning van diverse overleggen;
Analyseren ontwikkelingen en data op het vakgebied in relatie tot de doelstellingen en praktijk van het OSVO;
-Voorstellen doen voor de beleidsontwikkeling;
-Administratieve ondersteuning van de bezwarencommissie Loting & Matching;
-Mede bewaken van processen;
-&Bijdrage leveren en acties uitvoeren voor projecten;
-Bijdragen aan adviesnotities op het beleidsterrein;
-Volgen van relevante ontwikkelingen en voorstellen doen voor aanpassing van procedures.
-Speelt in op onverwachte omstandigheden of verschuivingen in beleid en past de werkzaamheden daarop aan of doet voorstellen daartoe.

Competenties 

 • Strategische visie
 • Oordeelsvorming
 • Innoveren
 • Omgevingsbewustzijn
 • Opbouwen en onderhouden van relaties

Kennis en vaardigheden

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Bij voorkeur kennis van onderwijs/onderwijshuisvesting;
 • Bij voorkeur kennis van de stad Amsterdam;
 • Inzicht in organisatorische en functionele verhoudingen;
 • Communicatieve en klantvriendelijke vaardigheden;
 • Vaardigheden op het gebied van het nauwkeurig en zorgvuldig maken van tabellen, schema’s, e.d.;
 • Vaardigheden in het ondersteunen van beleidsontwikkeling, opstellen van adviezen en rapportages;
 • Organisatorische vaardigheden;
 • Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-VO 2022. Deze functie is gewaardeerd in schaal 11. Aanstelling vindt plaats bij het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen.

Sollicitatieprocedure

Als je interesse is aangesproken stuur dan voor 15 februari 2023 een sollicitatiebrief en cv naar: secretariaat@swvadam.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alle van Steenis