Dit zijn onze Vacatures

Programmamanager VSO-VO

0,5 fte = 20 uur per week

Functie-inhoud

De programmamanager is de opdrachtnemer van het programma ‘Samenwerking voortgezet regulier en speciaal onderwijs’. Deze heeft als belangrijkste taak het bewaren van overzicht over de voortgang op de actielijnen en het rapporteren aan opdrachtgever en stuurgroep. Voor de samenwerking tussen voortgezet regulier en speciaal onderwijs hebben de schoolbestuurders in de Algemene Ledenvergadering van het Samenwerkingsverband een ambitieuze route richting inclusief onderwijs uitgestippeld.

Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen groeit de komende vier jaar toe naar een situatie waarin het diplomagericht voortgezet speciaal en regulier onderwijs intensief en effectief samenwerken, waardoor zoveel mogelijk leerlingen binnen het regulier onderwijs kunnen blijven. Daarnaast zijn gespecialiseerde leerroutes in veilige, kleinschalige settingen beschikbaar voor leerlingen die dat tijdelijk nodig hebben. Op deze manier krijgen alle leerlingen in de diplomagerichte stroom toegang tot alle profielen, (praktijk)vakken en faciliteiten die een reguliere school te bieden heeft, en kunnen zij op alle niveaus eindonderwijs volgen. Hiermee realiseren we daadwerkelijk gelijke perspectieven voor alle Amsterdamse leerlingen in het diplomagericht onderwijs en maakt het Amsterdamse voortgezet onderwijs als geheel een grote stap in de richting van de doelstelling van passend onderwijs, een passende onderwijsplek voor elke leerling.

Hiervoor zijn een aantal kaders vastgesteld:

 • Elke diplomagerichte leerling is uiterlijk bij de start van het schooljaar 2025-2026 ingeschreven bij een reguliere school. NB: de huidige tussenvoorzieningen zijn ook reguliere scholen;
 • Heeft een leerling tijdelijk behoefte aan de ondersteuning op een gespecialiseerde voorziening? Dan blijft deze leerling vallen onder de verantwoordelijkheid van de reguliere school;
 • Volgen leerlingen een examentraject op een gespecialiseerde voorziening? Dan vallen zij onder de gedeelde verantwoordelijkheid van de reguliere school en de gespecialiseerde voorziening.

De verandering die we uiterlijk bij de start van het schooljaar 2025-2026 willen realiseren, kent allerlei aspecten. Deze aspecten hebben we geordend in 6 actielijnen: Personeel, Dekkend netwerk, Inhoud, Kwaliteitszorg en Verantwoording, Afstelling met partners, Financieel-juridisch, Huisvesting en Communicatie.

De programmamanager krijgt ondersteuning op drie vlakken:

 • Secretarieel, door een programmasecretaris, voor agendabeheer en verzorgen stukken voor stuurgroep en andere gremia.

 • Strategisch, door iemand die het veld en de voorgeschiedenis goed overziet, voor het meedenken over de uitvoering van het stappenplan. Daarbij is ook een veranderkundige kijk belangrijk in de voortgang van het programma.

 • Communicatie, door iemand met expertise op dit vlak, t.b.v. interne communicatie, communicatie met de trekkers in de scholen en communicatie met ouders, leerlingen en medewerkers scholen. Daarnaast het ontwerpen en organiseren van bijeenkomsten op een inspirerende manier.


Verantwoordelijkheden

 • Fungeert als opdrachtnemer voor de uitvoering van het stappenplan;
 • Bewaart en bewaakt het overzicht over de uitvoering van de actielijnen;
 • Rapporteert aan opdrachtgever en stuurgroep over de voortgang.

Taken

 • Is eerste aanspreekpersoon voor trekkers actielijnen;
 • Onderhoudt contact met overleggen directeuren en zorgcoördinatoren;
 • Creëert een extern klankbord voor uitvoering stappenplan;
 • Rapporteert periodiek aan opdrachtgever en stuurgroep;
 • Communiceert over voortgang uitvoering stappenplan;
 • Doet waar nodig voorstellen voor bijstellen stappenplan;

Functie-eisen

 • Leidinggevende ervaring;
 • Ervaring met complexe projecten;
 • Affiniteit met onderwijs;
 • Om kunnen gaan met uiteenlopende belangen.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-VO. De inschaling van de functie gebeurt in nader overleg, afhankelijk van opleiding en ervaring. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, bij goed functioneren wordt deze verlengd met de totale looptijd van het project (3 jaar). Invulling als ZZP-er of detachering behoort ook tot de mogelijkheden.

Sollicitatieprocedure

Is je interesse gewekt dan ontvangen wij graag een sollicitatiebrief en actueel CV. Deze kun je mailen aan Egbert de Vries, directeur-bestuurder  Sollicitaties ontvangen wij graag vóór 19-05-2023.

Lid van de Toelatingsadviescommissie

16 - 24 uur per week

Wil je eraan bijdragen dat alle leerlingen in de regio Amsterdam een plaats op een middelbare school krijgen waar ze het beste tot hun recht komen? Dat elke leerling daarbij de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft? Kom dan werken bij het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen. We zijn de vereniging van de 25 schoolbesturen en meer dan 80 scholen voor voortgezet en speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen. Bij ons staat de leerling op 1.

Waar kom je te werken?

Je maakt deel uit van de Toelatingsadviescommissie van ons Samenwerkingsverband. Deze commissie adviseert aan de directeur of een leerling in aanmerking komt voor een toelaatbaarheidsverklaring voor een plaats in het voortgezet speciaal onderwijs.

Jouw functie en taken bij de Toelatingsadviescommissie

Als lid van de Toelatingsadviescommissie zet je jouw kennis, expertise en creativiteit in om voor leerlingen de beste kansen te creëren. Op de scholen die een toelaatbaarheidsverklaring voor hun leerling aanvragen, voer je gesprekken met de leerkracht, de intern begeleider, de ouders en natuurlijk met de leerling zelf. Je analyseert de dossiers die je over de leerling ontvangt en voert er overleg over met experts en specialisten. Je werkt in een team van deskundigen. Zij hebben verschillende expertise op het gebied van voortgezet (speciaal) onderwijs, jeugdpsychiatrie, verstoorde thuissituaties en licht verstandelijke beperkingen.
Met hen deel je je kennis en expertise, om samen tot beslissingen te komen en zorgvuldig afgewogen adviezen uit te brengen aan de directeur van het Samenwerkingsverband.

Wat breng je mee?

 • Je bent bij voorkeur een psycholoog of orthopedagoog met een diagnostische bevoegdheid en werkervaring met jongeren in het voortgezet onderwijs.
 • Je hebt een brede kennis van jeugdzorg/ jeugdpsychiatrie en onderwijs, en van de wet- en regelgeving op deze terreinen.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart (regionaal en landelijk).
 • Je kunt luisteren en bent goed in staat om vast te stellen welk type onderwijs en welke ondersteuning een leerling nodig heeft; daarbij heb je oog voor het perspectief van zowel leerling, ouders als school.
 • Je kunt relativeren en bent flexibel, stressbestendig en accuraat.
 • Je bent in staat zelfstandig te werken.

Ben je een senior collega met leidinggevende wensen? Dan ben je ook van harte welkom om te solliciteren.

Ons aanbod

Als het nieuwe lid van de Toelatingsadviescommissie begin je met een tijdelijke functie van een jaar, voor 16 – 24 uur per week, met uitzicht op een vaste aanstelling. Je salaris is conform de cao vo, schaal 11 en afhankelijk van opleiding en ervaring. Je kunt direct met de werkzaamheden beginnen. Je kunt ook solliciteren als je werkt op basis van een zzp-contract of vanuit detachering.

Je werkt in het hart van maatschappelijke ontwikkelingen in de Amsterdamse dynamiek, een goede werkplek, fijne collega’s met hart voor de leerling, en interessante extra's, zoals korting op het aanschaffen van een nieuwe fiets, gebruik van een laptop en goede ontwikkelingsmogelijkheden.

Wij hechten aan diversiteit binnen onze organisatie en nemen dit mee in onze selectieprocedure.

Jouw sollicitatie

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatiebrief met cv naar info@swvadam.nl ter attentie van mevrouw K. Guldemond, voorzitter van de Toelatingsadviescommissie. Wil je eerst meer informatie over de vacature? Dan kun je contact opnemen met Karin Guldemond.

Meer over het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen

Samen met de scholen en hun besturen zorgen we ervoor dat onze jongeren een onderwijsplek krijgen die past bij hun mogelijkheden. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen daarbij extra ondersteuning. We zijn verantwoordelijk voor een samenhangend onderwijs- en ondersteuningsaanbod in de regio Amsterdam en voor de verdeling van het geld dat daarvoor nodig is. Kom jij ons daarbij versterken?

Wil je meer weten over het Samenwerkingsverband vo Amsterdam-Diemen? Kijk dan op deze website: www.swvadam.nl

Ondersteuner Toelatingsadviescommissie

40 uur per week

Wil jij eraan bijdragen dat alle leerlingen in de regio Amsterdam een plaats op een middelbare school krijgen waar ze het beste tot hun recht komen? Dat elke leerling daarbij de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft? Kom dan werken bij het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen. We zijn de vereniging van de 25 schoolbesturen en de meer dan 80 scholen voor voortgezet en speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen. Bij ons staat de leerling op 1.

Waar kom je te werken?

De Toelatingsadviescommissie zorgt voor de inhoudelijke analyse voor aanvragen van leerlingen voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. De Toelatingsadviescommissie voert gesprekken met aanvragende scholen, ouders en leerlingen.

Jouw functie en taken bij de Toelatingsadviescommissie

Als ondersteuner begeleid jij de inhoudelijke processen van de Toelatingsadviescommissie. Denk hierbij aan het controleren op volledigheid en kwaliteit van ingediende dossiers. Jij plant de gesprekken in tussen school, leerling, ouders en de Toelatingsadviescommissie. Daarnaast ben jij het telefonische aanspreekpunt van de organisatie. Je verricht beleidsondersteunende werkzaamheden door het verzamelen, analyseren en verwerken van gegevens.

Wat breng je mee?

 • Je beschikt over mbo/hbo-werk- en denkniveau
 • Je hebt kennis op het vakgebied van onderwijs, jouw kennis over de hulpverlening is een pré
 • Je bent een teamspeler en beschikt over prettige communicatieve vaardigheden
 • Je kunt goed overweg met MS-Office en ICT-systemen
 • Je kunt goed plannen en organiseren
 • Je hebt analytisch vermogen en werkt gestructureerd
 • Je bent in staat zelfstandig te werken.

Jouw sollicitatie

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatiebrief met cv vóór 13 mei 2023 naar info@swvadam.nl ter attentie van Karin Guldemond. Ook voor meer informatie over de vacature, kun je contact opnemen met Karin, via 020-8119923.

Meer over het Samenwerkingsverband vo Amsterdam-Diemen

Samen met de middelbare scholen en schoolbesturen zorgen we ervoor dat onze jongeren een onderwijsplek krijgen die past bij hun mogelijkheden. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen daarbij extra ondersteuning. We zijn verantwoordelijk voor een samenhangend onderwijs- en ondersteuningsaanbod in de regio Amsterdam en voor de verdeling van het geld dat daarvoor nodig is. Voor elke leerling willen wij de beste kansen – en dat begint bij een passende plek op school.

Meer informatie

Wil je meer weten over het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen? Kijk dan op deze website.

Voorzitter Toelatingsadviescommissie

24-40 uur per week

Wil jij eraan bijdragen dat alle leerlingen in de regio Amsterdam een plaats op een middelbare school krijgen waar ze het beste tot hun recht komen? Dat elke leerling daarbij de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft? Kom dan werken bij het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen. We zijn de vereniging van de 25 schoolbesturen en de meer dan 80 scholen voor voortgezet en speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen. Bij ons staat de leerling op 1.

Wij hebben een vacature voor een voorzitter de Toelatingsadviescommissie voor 24-40 uur per week.

Waar kom je te werken?

De Toelatingsadviescommissie is een gevarieerde groep mensen met verschillende expertises. Je zorgt met elkaar voor de inhoudelijke analyse voor aanvragen van leerlingen voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. De analyse voeren we uit aan de hand van ontwikkelde instrumenten. De Toelatingsadviescommissie voert gesprekken met aanvragende scholen, ouders en leerlingen. Het team bestaat uit een aantal vaste medewerkers en zzp’ers met kleine contracten en diagnostische bevoegdheid. Het team krijgt administratieve ondersteuning.  

Jouw functie en taken bij de Toelatingsadviescommissie

De Toelatingsadviescommissie beoordeelt de dossiers van leerlingen voor plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs. Hierbij onderhoud je contact met experts en specialisten om af te stemmen over de dossiers. Verder deel je expertise en kennis binnen het team om tot een besluitadvies te komen. Als voorzitter ben je ook verantwoordelijk voor de werkverdeling in het team en denk je mee over bredere beleidsvragen binnen het Samenwerkingsverband. Het team legt verantwoording bij jou af over de kwaliteit van de analyses en de bruikbaarheid van de uitgebrachte adviezen.

Wat breng je mee?

 • Je bent bij voorkeur een psycholoog of orthopedagoog met een diagnostische bevoegdheid
 • Je hebt leidinggevende ervaring
 • Je hebt een brede kennis van het vakgebied van jeugdzorg/jeugdpsychiatrie en onderwijs in brede zin
 • Je bent niet werkzaam op een Amsterdamse v(s)o-school
 • Je hebt kennis van het Samenwerkingsverband en de sociale kaart (regionaal en nationaal)
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving
 • Je hebt de vaardigheid om tijdens het gesprek de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte vast te stellen, vanuit het perspectief van de leerling, de ouders en de school
 • Je kan relativeren, bent flexibel, stressbestendig en accuraat
 • Het is een pré als je naast de voorzitterswerkzaamheden ook op andere beleids- of werkgebieden werkzaam bent, binnen het Samenwerkingsverband of voor een andere organisatie

Ons aanbod

Als nieuwe voorzitter van de Toelatingsadviescommissie begin je met een tijdelijke functie van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Je salaris is na zwaarte van de functie en afhankelijk van opleiding en ervaring, conform de cao-vo. Je kunt per 1 september 2023 met de werkzaamheden beginnen. Je werkt in het hart van maatschappelijke ontwikkelingen in de Amsterdamse dynamiek, een goede werkplek, fijne collega’s met hart voor de leerling, en interessante extra's, zoals korting op het aanschaffen van een nieuwe fiets, gebruik van een laptop en goede ontwikkelingsmogelijkheden.
Wij hechten aan diversiteit binnen onze organisatie en nemen dit mee in onze selectieprocedure.

Jouw sollicitatie

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatiebrief met cv vóór 31 mei 2023 naar info@swvadam.nl ter attentie van Karin Guldemond. Ook voor meer informatie over de vacature, kun je contact opnemen met Karin, via 020-8119923.

Meer over het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen

Samen met de middelbare scholen en schoolbesturen zorgen we ervoor dat onze jongeren een onderwijsplek krijgen die past bij hun mogelijkheden. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen daarbij extra ondersteuning. We zijn verantwoordelijk voor een samenhangend onderwijs- en ondersteuningsaanbod in de regio Amsterdam en voor de verdeling van het geld dat daarvoor nodig is. Voor elke leerling willen wij de beste kansen – en dat begint bij een passende plek op school.

Meer informatie

Wil je meer weten over het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen? Kijk dan op deze website.