Overstappen naar een andere school voor voortgezet onderwijs

  • naar een andere middelbare school
  • schoolwisseling
  • vo-vo

Sommige leerlingen stappen tijdens hun middelbare schooltijd over naar een andere school voor voortgezet onderwijs. Ook zijn er leerlingen die naar Amsterdam verhuizen. Voor deze wisselingen heeft elke school heeft een overstapcoördinator die zorgt voor een soepele overstap.

Wat is belangrijk voor een goede en tijdige overstap?

Als een leerling naar een andere school moet, dan regelen scholen dat onderling. Samen zorg je ervoor dat leerlingen die van school wisselen en leerlingen die naar Amsterdam verhuizen uiterlijk voor aanvang van de zomervakantie weten naar welke school ze gaan. Daarbij zorg je voor een volledig ingevuld schoolwisselaarsformulier en goede overdrachtsdocumenten. 

Schoolwisselaars 2024

Waneer doe je wat?

Verhuisleerlingen

De Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs hebben met elkaar afgesproken dat verhuisleerlingen met voorrang worden geplaatst op een school.

Matchingtool vo-vo (in Lisa)

De Matchingtool vo-vo in Lisa vergemakkelijkt de matching bij schoolwisselingen van de ene naar de andere school voor voortgezet onderwijs. De tool maakt voor scholen inzichtelijk waar in de stad welke onderwijsplekken beschikbaar zijn: per niveau en leerjaar. Ook zie je welke scholen onderwijsplekken zoeken voor uitstromende leerlingen en wie de overstapcoördinator is.

Scholen kunnen dit gedurende het hele schooljaar bijhouden. De afspraak is dat aan het eind van het schooljaar, in ieder geval de laatste week, alle scholen hun beschikbare onderwijsplaatsen in de Matchingstool zetten, net als welke onderwijsplaatsen ze nog zoeken. Zo is duidelijk welke beschikbaarheid er bij scholen is én welke schoolwisselaars zij nog hebben. Matching van beschikbare en gevraagde onderwijsplaatsen kan dan plaatsvinden. Dat is eenvoudig te doen, maar werkt alleen als elke school dit invult.

Voor inhoudelijke vragen over de Matchingstool neem je contact op met de onderwijsadviseur. Voor technische vragen kun je een e-mail naar Lisa sturen

Veelgestelde vragen over overstappen naar een andere school voor voortgezet onderwijs