Overstappen van primair naar voortgezet onderwijs

 • naar de middelbare school
 • naar het vo

Voor de schoolloopbaan van leerlingen is het belangrijk dat de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel verloopt. Daarom hebben de schoolbesturen samen met de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt.

 • Scholen en instanties maken goede afspraken over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
 • Op bijeenkomsten ontmoeten leerkrachten van basisscholen en uit het voortgezet onderwijs elkaar om over leerlingen te spreken. Dit heet 'warme overdracht'.
 • Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs krijgen op tijd betrouwbaar onderzoek naar hun capaciteiten en ondersteuningsbehoeften.
 • Scholen werken samen om het aantal schoolwisselaars en voortijdig schoolverlaters terug te dringen.

Deze informatie is vastgelegd in de Kernprocedure en het Tijdpad.

Waar vind ik als ouder of leerling groep 8 meer informatie over de overstap van de basisschool naar de middelbare school?

Het kiezen van een middelbare school die bij je past is best een uitdaging. Op Schoolkeuze020.nl lees je alles over de overstap van groep 8 naar de middelbare school. Het is een aanvulling op de Keuzegids die alle Amsterdamse leerlingen uit groep 8 ontvangen.

Elektronische Loket Kernprocedure: ELK

De websites van ELK zorgen voor twee belangrijke zaken rondom een goede overstap:

 1. Elkadam.nl: uitwisseling van gegevens tussen scholen
  De scholen voor primair en voortgezet onderwijs wisselen informatie uit over de overstappende leerlingen. Scholen voeren via ELKadam.nl leerlinggegevens in zoals de Doorstroomtoets, het schooladvies en aanvullende onderwijskundige informatie. ELK is uitsluitend bedoeld voor informatie-uitwisseling tussen scholen; andere instanties hebben geen toegang tot de informatie. Ouders ontvangen van de basisschool een afschrift van de informatie die zij over hun kind in ELK hebben opgenomen.
 2. Elkadam.info: ondersteuning voor een goede overstap
  Deze website bevat artikelen, tips en tools voor leerkrachten groep 8, intern begeleiders, brugklasmentoren, ondersteuningscoördinatoren en andere bij de overstap betrokken professionals te ondersteunen.