Privacy en cookies

Het Samenwerkingsverband respecteert de privacy van uw kind. Bij het verwerken van persoonsgegevens werken we volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan onderwijsinstellingen stelt. Zo hanteren we strenge codes voor het gebruik en uitwisselen van leerlinggegevens, zorgen we ervoor dat deze gegevens goed beveiligd zijn en bewaren ze niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website(s) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Informatie over de verwerking van leerlinggegevens of persoonsgegevens in het kader van onze wettelijke taken, kunt u vinden in het privacyreglement. >> Volledige privacyreglement downloaden

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website https://www.swvadam.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij zorgen ervoor dat er alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor het doel, dat persoonsgegevens juist zijn en worden geactualiseerd, verwijderen wij persoonsgegevens die geen doel meer dienen en treffen wij maatregelen om de rechten en vrijheden van betrokkenen te waarborgen.

Doeleinden van gebruik van uw gegevens via de website

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen gebruikt uw persoonsgegevens:

- voor het verzenden van de nieuwsbrief, als u daar toestemming voor heeft gegeven. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal een jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.
- om het door u ingevulde contactformulier te beantwoorden. Deze communicatie slaan we op in het dossier van uw kind indien dit van belang is, of verwijderen nadat uw verzoek volledig is afgehandeld;
- uw verzoeken aan de website te laten werken, met behulp van cookies (zie hieronder meer informatie);
- u de toegang te verschaffen tot online platformen, zoals Lisa, als u daarvoor recht heeft op een account. Deze gegevens bewaren wij zolang u een account heeft in Lisa en tot 1 maand daarna.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • organisatie/instelling
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • relatie tot het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen
 • functie
 • inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • inhoud van communicatie

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Het Samenwerkingsverband gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens alleen aan andere partijen verstrekken, als u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de IT-dienstverleners die de website voor ons verzorgen. Als wij uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte delen, informeren wij u hier apart over.

Beveiliging van gegevens

Het Samenwerkingsverband maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgt het Samenwerkingsverband ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen of die van een derde partij.

Dit online platform gebruikt cookies om: functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies). Het Samenwerkingsverband maakt alleen gebruik van sessiecookies. Dit zijn cookies die gebruikt of opgeslagen worden voor de duur van de sessie op de website. Sluit je de website? Dan worden de cookies automatisch verwijderd.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, 'onthoudt' uw computer worden dankzij cookies de door u gekozen instellingen en voorkeuren voor toekomstig gebruik. Wanneer u dit platform later weer bezoekt, haalt deze de eerder ingevoerde gegevens op, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Dit platform gebruikt de volgende technische cookies:

●    Youtube cookies: CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

Gebruikte cookies

Name Provider Purpose Verloopt na
CONSENT YouTube Bewaart gegeven cookie-toestemming, voor marketing gerelateerde cookies. 2 jaar
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Probeert de bandbreedte van gebruikers in te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's. 179 dagen
YSC YouTube Registreert een uniek ID voor het bijhouden van statistieken, over welke YouTube video’s door de gebruiker zijn bekeken. Per sessie

Analytische cookies

Daarnaast houdt het Samenwerkingsverband met behulp van analytische cookies statistieken bij, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website. Het Samenwerkingsverband maakt daarbij gebruik van Google Analytics van Google (VS). Het Samenwerkingsverband gebruikt hierbij alleen gepseudonimiseerde statistische informatie en heeft de verplichte afspraken met Google gemaakt. Het Samenwerkingsverband gebruikt geen andere diensten van Google in combinatie met de cookies van Google Analytics. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 • _gid
 • _ga
 • _gat

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. U kunt cookie instellingen wijzigen in de instellingen van uw browser (zie de handleiding van uw browser). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van alle interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Links naar websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens deze websites te gebruiken.

Overige bepalingen

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via info@swvadam.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 020 811 99 21 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik of een gebruik laten beperken
 • overdraagbaarheid van gegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen, Bijlmerdreef 1289/2, 1103 TV, Amsterdam, KvK: 59035250.

Het Samenwerkingsverband heeft een Functionaris Gegevensbescherming: Monique van Praet. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen.

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. >> Ga naar de klachtenprocedure 

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.