Privacy en cookies

Het Samenwerkingsverband respecteert de privacy van uw kind. Bij het verwerken van persoonsgegevens werken we volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan onderwijsinstellingen stelt. Zo hanteren we strenge codes voor het gebruik en uitwisselen van leerlinggegevens, zorgen we ervoor dat deze gegevens goed beveiligd zijn en bewaren ze niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

>> Volledige privacyreglement downloaden

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle platformbezoeken, transacties en overeenkomsten met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen, Bijlmerdreef 1289/2, 1103 TV, Amsterdam, KvK: 59035250.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van ons platformen dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website https://www.swvadam.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen gebruikt uw persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief. Daartoe verwerken wij uw naam, e-mailadres, organisatie, relatie tot het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen en uw functie. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal een jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • organisatie/instelling
 • e-mailadres
 • relatie tot het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen
 • bewaartermijnen
 • functie

Het Samenwerkingsverband bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Het Samenwerkingsverband gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Beveiliging van gegevens

Het Samenwerkingsverband maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgt het Samenwerkingsverband ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen of die van een derde partij.

Dit online platform gebruikt cookies om: functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies)

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, 'onthoudt' uw computer worden dankzij cookies de door u gekozen instellingen en voorkeuren voor toekomstig gebruik. Wanneer u dit platform later weer bezoekt, haalt deze de eerder ingevoerde gegevens op, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Dit platform gebruikt de volgende technische cookies:

 • Exp_tracker
 • Exp_last_activity
 • Exp_last_visit
 • PHPSESSID

Analytische cookies

Daarnaast houdt het Samenwerkingsverband met behulp van analytische cookies statistieken bij, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website. Het Samenwerkingsverband maakt daarbij gebruik van Google Analytics. Het Samenwerkingsverband gebruikt hierbij alleen geanonimiseerde statistische informatie: de gegevens zijn dus niet terug te leiden naar het individu. Het Samenwerkingsverband gebruikt geen andere diensten van Google in combinatie met de cookies van Google Analytics. Het Samenwerkingsverband heeft tevens een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 • _gid
 • _ga
 • _gat

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, u kunt dit wijzigen in de instellingen van uw browser (zie de handleiding van uw browser). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van alle interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken (zie de handleiding van uw browser).

Links naar websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens deze websites te gebruiken.


Overige bepalingen

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via info@swvadam.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 020 811 99 21 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • overdraagbaarheid van gegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Het Samenwerkingsverband heeft een Functionaris Gegevensbescherming: Christiaan Koopman. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact met hem opnemen via info@swvadam.nl of 020 811 99 21.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.