Privacy en cookies

Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen respecteert de privacy van gebruikers, met extra aandacht voor de privacy van leerlingen. Bij het verwerken van persoonsgegevens werken we volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan onderwijsinstellingen stelt. Zo hanteren we strenge codes voor het gebruik en uitwisselen van leerlinggegevens, zorgen we ervoor dat deze gegevens goed beveiligd zijn en bewaren ze niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Het Samenwerkingsverband respecteert de privacy van websitebezoekers en behandelen de persoonlijke informatie, die jij ons verstrekt, vertrouwelijk. Hoe, om welke gegevens het gaat en waarom het Samenwerkingsverband die verzamelt, dat lees je hieronder.

Informatie over de verwerking van leerlinggegevens of persoonsgegevens in het kader van onze wettelijke taken, kun je vinden in het privacyreglement. Volledige privacyreglement downloaden

Het gebruik van persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van deze website https://www.swvadam.nl verkrijgt het Samenwerkingsverband bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Het Samenwerkingsverband verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel, verwijdert persoonsgegevens die geen doel meer dienen en treft maatregelen om de rechten en vrijheden van betrokkenen te waarborgen.

Doeleinden van gebruik van jouw gegevens via de website

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat het Samenwerkingsverband in bepaalde gevallen persoonsgegevens van jou opslaat en gebruikt:

 • voor het verzenden van de Nieuwsselectie (nieuwsbrief), als je daar toestemming voor hebt gegeven. Als je je hiervoor weer afmeldt, bewaart het Samenwerkingsverband maximaal een jaar nadat je voor het laatst een nieuwsbrief hebt ontvangen.
 • om door jou via een formulier op de website gestelde vragen of verzoeken af te handelen. Als dit over jouw kind gaat, dan kunnen deze communicatie in zijn dossier komen. Gaat het niet over jouw kind, dan verwijder het Samenwerkingsverband de communicatie nadat het jouw verzoek volledig heeft afgehandeld.
 • om de website te laten werken, met behulp van cookies (zie hieronder).
 • om je middels een account toegang te verschaffen tot online diensten zoals Lisa. Als jouw account sluit, dan verwijdert het Samenwerkingsverband deze gegevens binnen één maand daarna.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende van jouw persoonsgegevens:

 • naam
 • organisatie/instelling
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • relatie tot het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen
 • functie
 • inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • inhoud van communicatie

Bewaartermijnen

Het Samenwerkingsverband bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de gegevensverwerking. Soms is er een wettelijke of andere verplichting om je gegevens langer te bewaren.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Het Samenwerkingsverband gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens verzameld via deze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor commerciële marketingdoeleinden van deze partijen. Het Samenwerkingsverband verstrekt gegevens die het van jou verzamelt alleen aan andere partijen:

 • als je hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven.
 • als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
 • als het Samenwerkingsverband dit op basis van de wet of de overeenkomst mag of moet doen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de IT-dienstverleners die deze website voor ons verzorgen.
 • Als wij jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte delen, informeren wij je hier apart over.

Beveiliging van gegevens

Het Samenwerkingsverband maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgt het Samenwerkingsverband ervoor dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en alleen bevoegde personen toegang hebben tot deze gegevens. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Deze website gebruikt functionele, technische en analytische cookies om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken
 • de website te beschermen
 • het gedrag van bezoekers aan deze website te analyseren

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die via de webbrowser automatisch gegevens over jouw bezoek plaatsen of uitlezen op of van het apparaat waarmee je de website bezoekt. Deze informatie komt te staan op de beveiligde servers van de partij waarmee het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen een verwerkersovereenkomst hiervoor heeft.

Technische of functionele cookies

Deze website gebruikt de onderstaande cookies.

Youtube

NameProviderPurposeVerloopt na
CONSENTYouTubeBewaart gegeven cookie-toestemming, voor marketing gerelateerde cookies.2 jaar
VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeProbeert de bandbreedte van gebruikers in te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.179 dagen
YSCYouTubeRegistreert een uniek ID voor het bijhouden van statistieken, over welke YouTube video’s door de gebruiker zijn bekeken.Per sessie

Analytische cookies

Met behulp van analytische cookies houdt het Samenwerkingsverband statistieken bij die inzicht geven in het gebruik van de website. Het Samenwerkingsverband maakt daarbij gebruik van Google Analytics van Google (VS). Het gaat om de volgende analytische cookies:

 • _gid
 • _ga
 • _gat

Het Samenwerkingsverband gebruikt hierbij alleen gepseudonimiseerde statistische informatie en heeft de verplichte afspraken met Google gemaakt, vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Het Samenwerkingsverband gebruikt geen andere diensten van Google in combinatie met de cookies van Google Analytics.

  In- en uitschakelen van cookies

  Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert door de instellingen van jouw browser aan te passen (zie de handleiding van je browser). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van alle mogelijkheden van deze website of andere websites die je bezoekt.

  Overige bepalingen

  Jouw wettelijke rechten

  Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kun je contact opnemen met het Samenwerkingsverband.

  Je hebt rechten op:

  • uitleg over welke persoonsgegevens het Samenwerkingsverband heeft en wat het daarmee doet
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die het Samenwerkingsverband heeft
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik of een gebruik laten beperken
  • overdraagbaarheid van gegevens

  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

  Het Samenwerkingsverband  behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen publiceert het Samenwerkingsverband op deze website.

  Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

  Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming: Monique van Praet.

  Klachten

  Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, lees dan de klachtenprocedure.

  Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Vragen en opmerkingen

  Als je na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met het Samenwerkingsverband.