Dit doet de Projectgroep: begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs

Het Samenwerkingsverband ondersteunt projecten op het gebied van hoogbegaafdheid op acht zogenoemde voorhoedescholen in Amsterdam. Lees hier de informatie uit bijeenkomsten van het Samenwerkingsverband en deze scholen.

Signaleren in de praktijk

Hoe signaleer je de verschillende typen hoogbegaafde leerlingen in de praktijk? Hoogbegaafdheid is een complex begrip, dat moeilijk te definiëren is en zich lastig laat begrenzen. Het Samenwerkingsverband gaat voor de omschrijving van hoogbegaafdheid uit van de recente inzichten van Betts en Neihart die toonaangevende instituten als het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen (CBO) en Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) ook hanteren. Betts en Neihart omschrijven zes profielen die gebaseerd zijn op (leer)behoefte, gedrag en gevoelens.

>> Ga naar de zes profielen van hoogbegaafde kinderen van Betts en Neihart

>> Ga naar het literatuuronderzoek Talentontwikkeling meisjes en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in het VO

Beter onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Hoogbegaafde leerlingen komen op alle schooltypen voor, ook op het vmbo en in het voortgezet speciaal onderwijs. Hoogbegaafde leerlingen vallen nogal eens uit en komen thuis te zitten.

>> Ga naar het artikel ‘Beter onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs’

Aangesloten scholen

Tot en met 2019 Vossius Gymnasium, St. Ignatiusgymnasium en Calandlyceum
Schooljaar 2019-2020
Voorhoedescholen*
Metis Montessori Lyceum, Fons Vitae Lyceum, Hyperion Lyceum, AICS, Cygnus Gymnasium en Cartesius Lyceum
Schooljaar 2020-2021
Voorhoedescholen*
Metis Montessori Lyceum, Fons Vitae Lyceum, Hyperion Lyceum, AICS, Cygnus Gymnasium, Spinoza20first en ALASCA
Nieuwe initiatieven in 2021 Xplore, Montessori Lyceum Amsterdam, Kiem Montessori
In gesprek met (2021) Hervormd Lyceum Zuid, Ir. Lely Lyceum, St. Nicolaaslyceum, De Apollo, Lumion en Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert

* Voorhoedescholen zijn scholen waar projecten lopen uit middelen voor hoogbegaafdheid vanuit het Samenswerkingsverband.