Dit doet de Projectgroep: begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs

Het Samenwerkingsverband ondersteunt projecten op het gebied van hoogbegaafdheid op acht zogenoemde voorhoedescholen in Amsterdam. Lees hier de informatie uit bijeenkomsten van het Samenwerkingsverband en deze scholen.

Signaleren in de praktijk

Hoe signaleer je de verschillende typen hoogbegaafde leerlingen in de praktijk? Hoogbegaafdheid is een complex begrip, dat moeilijk te definiëren is en zich lastig laat begrenzen. Het Samenwerkingsverband gaat voor de omschrijving van hoogbegaafdheid uit van de recente inzichten van Betts en Neihart die toonaangevende instituten als het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen (CBO) en Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) ook hanteren. Betts en Neihart omschrijven zes profielen die gebaseerd zijn op (leer)behoefte, gedrag en gevoelens.

>> Ga naar de zes profielen van hoogbegaafde kinderen van Betts en Neihart

>> Ga naar het literatuuronderzoek Talentontwikkeling meisjes en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in het VO

Beter onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Hoogbegaafde leerlingen komen op alle schooltypen voor, ook op het vmbo en in het voortgezet speciaal onderwijs. Hoogbegaafde leerlingen vallen nogal eens uit en komen thuis te zitten.

>> Ga naar het artikel ‘Beter onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs’