Samenwerking vso-vo

Hoe dragen we bij aan inclusief onderwijs in Amsterdam? Wat levert meedoen in het regulier onderwijs voor kinderen met een beperking op? En wat leren we van scholen die inclusief onderwijs bieden?

Onderwerpen

Lees meer