Overstappen van het voortgezet speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs

  Draaiboek overstap vso-vo

  Het programma vso-vo richt zich op meer samenwerking tussen het regulier- en speciaal onderwijs en het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen in het regulier onderwijs. In het Draaiboek overstap vso-vo leer je over drie fases die je doorloopt.

  1. Oriëntatie & voorbereiding
  2. Transitie
  3. Nazorg

  Lees meer