Startbijdrage samenwerking vso-vo

 • Inclusief onderwijs

Werk je op een reguliere school en wil je de samenwerking met het voortgezet speciaal onderwijs intensiveren en verbeteren? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de 'Startbijdrage samenwerking vso-vo'.

  De startbijdrage ondersteunt bij:

  1. leerlingen binnen het regulier voortgezet onderwijs te houden en schoolwisselingen te voorkomen
  2. leerlingen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs deels of volledig te plaatsen in het regulier voortgezet onderwijs

  Waarvoor kun je de middelen inzetten?

  • Start een plus- of trajectvoorziening
   Deze voorziening is bedoelt voor leerlingen die tijdelijk meer steun en hulp nodig hebben, en voor leerlingen die uit het voortgezet speciaal onderwijs overstappen naar regulier onderwijs en zo geleidelijk kunnen instromen in de nieuwe groep.
  • Laat leerlingen proeven aan het regulier onderwijs.
   Je organiseert dat leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs een deel van de lessen volgen in het regulier voortgezet onderwijs.
  • Zet specialistische expertise in vanuit het voortgezet speciaal onderwijs.
   Laat bijvoorbeeld docenten van de school voor voortgezet speciaal onderwijs samen les geven met een collega uit het reguliere voortgezet onderwijs (co-teaching). Hiermee houd je leerlingen zoveel mogelijk in het regulier onderwijs.
  • Deel de expertise van jouw collega's met het voortgezet speciaal onderwijs.
   Laat bijvoorbeeld docenten van jouw school lesgeven op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (co-teaching). 
  • Zet gericht onderwijsassistenten in voor ondersteuning in bepaalde klassen.

  Let op: de middelen zijn bedoeld voor ondersteuning op school en in de klas en expliciet niet bedoeld voor de individuele ondersteuning van leerlingen.

  Belangrijk bij de aanvraag:

  • Zorg dat de aanvraag aansluit bij het Ondersteuningsplan en bij jullie schoolondersteuningsprofiel, zodat je oplossingen vormgeeft die passen bij jouw school.
  • Bekijk de criteria voor de startbijdrage samenwerking vo-vso
  • Bekijk de voorwaarden voor verantwoording startbijdrage samenwerking vo-vso
  • Je kunt een aanvraag indienen voor maximaal twee jaar aan middelen.

  Meer informatie en aanvragen

  Welke aanpak voor samenwerking tussen vso en vo sluit het beste aan bij jouw school? Nico ’t Hooft (voor inhoudelijke vragen) en Esther Zuidam (voor vragen over financiën) denken graag met je mee. Ook kunnen zij je in contact brengen met andere Amsterdamse reguliere scholen of scholen voor voortgezet speciaal onderwijs die al ervaring hebben opgedaan en vergelijkbare oplossingen zoeken.