Trajectvoorziening

    Een trajectvoorziening zorgt ervoor dat een school passend onderwijs beter kan aanbieden. Zo kan een leerling die om wat voor reden dan ook niet mee komt in de de klas, tijdelijk wat meer persoonlijke aandacht en maatwerk kan krijgen.

    Dit beperkt het aantal leerlingen dat naar het speciaal onderwijs gaat. Een trajectvoorziening biedt een veilige plek in de school voor leerlingen die vanuit speciaal onderwijs doorstromen naar het reguliere onderwijs.

    Lees meer