Schoolaanwezigheid

Schooluitval vormt een groot risico voor de ontwikkeling van een kind. Een belangrijk doel van de scholen binnen het samenwerkingsverband is dan ook om schoolaanwezigheid te bevorderen. Samen zorgen we ervoor dat de leerling zo snel mogelijk weer naar school gaat.

Onderwerpen