Dit is het Ondersteuningsplan

Het Samenwerkingsverband heeft, na instemming van de Ondersteuningsplanraad, het Ondersteuningsplan 2019-2023 ‘Samen voor elke leerling’ opgesteld. Dit is het beleidsplan voor de komende jaren.

De prioriteiten voor de komende periode zijn in het Ondersteuningsplan 2019-2023 in vier programmalijnen ondergebracht:

  1. Focus op preventie op school, in de klas
  2. Instandhouden van een samenhangend netwerk van voorzieningen
  3. Soepele overstappen binnen het onderwijs
  4. Het Samenwerkingsverband: een kennisintensieve netwerkorganisatie

>> Lees het Ondersteuningsplan 2019 -2023
>> Ga naar het addendum op het ondersteuningsplan 2019-2023