Dit is Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is er voor leerlingen om een vak te leren. Voor leerlingen voor wie het vmbo te theoretisch is. Deze vorm van onderwijs bestaat uit aangepast theoretisch onderwijs, persoonlijkheidsvorming en het aanleren van sociale vaardigheden. Praktijkonderwijs is gericht op deelname van de leerlingen aan de regionale arbeidsmarkt.

Er zijn verschillende categorieën te onderscheiden:

 1. Onderinstromers (groep 8)
 2. Verlate onderinstromers (klas 1 VO tot 31 juli)
 3. Nieuwkomers
 4. Bijzondere regelingen​:
  • Van regulier onderwijs naar TLV-Pro
  • Van TLV-Pro naar Aanwijzing Lwoo
  • Van Aanwijzing Lwoo naar TLV-Pro
  • Van TLV-VSO naar TLV-Pro
  • Van TLV-VSO naar Aanwijzing Lwoo

​Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs

Om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV-Pro) van het Samenwerkingsverband nodig. Alleen de praktijkschool kan zo'n verklaring aanvragen. De onderstaande informatie is daarom bestemd voor scholen.

Aanvraag

Het Samenwerkingsverband is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de afgifte van de Aanwijzing Lwoo. >> Meer over het aanvraagproces, de beoordeling en de afgifte van een Aanwijzing Lwoo

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen aanvragen voor onderinstromers (categorie 1) indienen via ELK. Aanvragen voor categorieën 2, 3 en 4 lopen rechtstreeks via Indigo. >> Handleiding Indigo downloaden

Toetsen

Het Samenwerkingsverband hanteert de landelijke criteria. Dat betekent ook dat een school voor de aanvraag gebruik moet maken van goedgekeurde instrumenten. >> Lijst van toegestane screenings- en toetsingsinstrumenten (Staatscourant)

Binnen de kernprocedure kunnen scholen aan het einde van groep 7 of het begin van groep 8 een adaptieve toets uitvoeren met een leerling die mogelijk voor een Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs in aanmerking komt. >> Handleiding adaptief toetsen downloaden

Vragen?

U kunt contact opnemen met het Samenwerkingsverband.
​Voor inlogcodes kunt u mailen met Anneke Legel: a.legel@swvadam.nl.
Voor applicatie-vragen kunt u mailen met Jan Hendrik Hoog Hiemstra / Tolteek: support@tolteek.nl