Dit is Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is er voor leerlingen om een vak te leren. Het is erop gericht om leerlingen toe te leiden naar werk of naar een vervolgopleiding. Praktijkonderwijs is een vorm van regulier voortgezet onderwijs. Maatwerk en gepersonaliseerd leren zijn kenmerkend voor het praktijkonderwijs: elke leerling volgt een eigen leerroute, die aansluit bij wat hij of zij kan en graag wil.

Afwisseling theorie en praktijk

Naast het leren uit boeken, leren leerlingen vooral door te doen. Het praktijkonderwijs richt zich op het functioneren van leerlingen op de volgende gebieden: leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd. Naast praktijkvakken en basisvakken als rekenen en Nederlands, staat de oriëntatie op de weg naar werk centraal.

Stage

In de bovenbouw vormt de stage een belangrijk onderdeel van het leerproces. Daarin leert de leerling de praktijk kennen. Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een ander deel stroomt door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voor een vervolgopleiding.

Vervolg

Op het praktijkonderwijs kan de leerling branche-certificaten en diploma’s halen. Vanaf 2021 ontvangt de leerling ook een einddiploma. De meeste praktijkscholen werken samen met het mbo zodat een deel van de leerlingen al in het praktijkonderwijs een entree-diploma (mbo niveau 1) kan behalen.

Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs

Om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV-Pro) van het Samenwerkingsverband nodig. Alleen de praktijkschool kan zo'n verklaring aanvragen. De onderstaande informatie is daarom bestemd voor scholen.

Aanvraag

Het Samenwerkingsverband is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de afgifte van een TLV-Pro. Hoe u een TLV-Pro aanvraagt, leest u in het 'Handboek toelaatbaarheid praktijkonderwijs’. Hierin leest u over het aanvraagproces, de beoordeling en de afgifte van een TLV-Pro >> Ga naar het Handboek toelaatbaarheid praktijkonderwijs 2023-2024

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen aanvragen voor onderinstromers (groep 8) indienen via ELK. Aanvragen voor de andere leerjaren lopen rechtstreeks via Indigo. >> Handleiding Indigo downloaden

Toetsen

Het Samenwerkingsverband hanteert de landelijke criteria. Dat betekent dat een school voor de aanvraag gebruik moet maken van goedgekeurde instrumenten. >> Ga naar de lijst van toegestane screenings- en toetsingsinstrumenten (Staatscourant)
In deze ‘Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo/pro schooljaar 2023-2024 zijn onverhoopt vier toetsen van Diataal niet toegevoegd. >> Ga naar de ontbrekende toetsen van Diataal

Binnen de kernprocedure kunnen scholen aan het einde van groep 7 of het begin van groep 8 een adaptieve toets uitvoeren met een leerling die mogelijk voor een Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs in aanmerking komt. >> Ga naar de Handleiding adaptief toetsen

Vragen?

U kunt contact opnemen met het Samenwerkingsverband.
​Voor inlogcodes kunt u mailen met Anneke Legel.
Voor applicatie-vragen kunt u mailen met Jan Hendrik Hoog Hiemstra / Tolteek.